• Tidsbruksundersøkelser som samfunnsvitenskapelig datakilde 

      Rønning, Elisabeth (Journal article, 2002)
      I mai 2002 publiserte Statistisk sentralbyrå sin fjerde tidsbruksundersøkelse. Både forskere, journalister og offentlig forvaltning har ventet lenge på denne undersøkelsen. Opplysningene er viktige for samfunnsplanleggere, ...