• Changing welfare, living conditions and social integration 

   Barstad, Anders (Series of dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo;no. 141, Doctoral thesis, 2008)
  • MINK. En finansiell ettermodell til MSG: En MSG-rapport 

   Bergan, Roar (Rapporter;1984/23, Doctoral thesis, 1984-12-01)
   I Statistisk Sentralbyrås makroøkonomiske modeller har hovedvekten tradisjonelt vært lagt på å beskrive realstrømmene i økonomien. Inntektsstrømmer , og finansielle forhold har gjerne fått en mer summerisk behandling. ...
  • Three essays in household finance 

   Fagereng, Andreas (Doctoral thesis, 2012)
   This thesis contains three chapters relating to the field of household finance. In the first chapter household life cycle investment behaviour is investigated using a panel of Norwegian administrative data and tax records. ...