Now showing items 1-20 of 252

  • 29 recommendations to combat social inequalities in health. The Norwegian Council on Social Inequalities in Health 

   Arntzen, Annett; Bøe, Tormod; Dahl, Espen; Drange, Nina Eirin; Eikemo, Terje Andreas; Elstad, Jon Ivar; Fosse, Elisabeth; Krokstad, Steinar; Syse, Astri; Sletten, Mira Aaboten; Strand, Bjørn Heine (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   All political parties in Norway agree that social inequalities in health comprise a public health problem and should be reduced. Against this background, the Council on Social Inequalities in Health has taken action to ...
  • 50$/fat - hva har Norge da råd til? 

   Holmøy, Erling; Heide, Kim Massey (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Mye tyder på at forventningene om den langsiktige realprisen på olje kan ha doblet seg til rundt 50$/fat i løpet av de siste par år. I så fall har Norge fått nesten halvannen ekstra petroleumsformue sammenlignet med hva ...
  • A behavioral two-sex marriage model 

   Dagsvik, John K.; Brunborg, Helge; Flaatten, Ane S. (Journal article; Peer reviewed, 2001)
   In this paper we propose a particular marriage model, i.e., a model for the number of marriages for each age combination as a function of the vectors of the number of single men and women in each age group. The model is ...
  • A framework for analyzing rank ordered data with application to automobile demand 

   Dagsvik, John K.; Liu, Gang (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   In this paper we develop a general random utility framework for analyzing data on individuals' rank orderings. Specifically, we show that in the case with 3 alternatives one can express the probability of a particular rank ...
  • Accounting for family background when designing optimal income taxes: a microeconometric simulation analysis 

   Aaberge, Rolf; Colombino, Ugo (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   The purpose of this paper is to introduce and adopt a generalised version of Roemer's (1998) Equality of Opportunity (EOp) framework, which we call extended EOp, for analysing second-best optimal income taxation. Unlike ...
  • Arbeidstidsønsker i småbarnsfasen : hvordan tolke ønsker om kortere arbeidstid? 

   Kitterød, Ragni Hege (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Forskere i mange land argumenterer for at studier av arbeidstid bør suppleres med studier av arbeidstidspreferanser. Dette vil gi en bedre forståelse av folks trivsel og velferd, samtidig som det gir et bedre grunnlag for ...
  • Arbeidstilbudet hvor mye er det å hente? 

   Cappelen, Ådne; Svendsen, Ingvild (Journal article; Peer reviewed, 1998)
   Yrkesprosenten i Norge er høy, både i et historisk og internasjonalt perspektiv. De sysselsatte i Norge jobber imidlertid relativt få timer. Mens yrkesprosenten for menn (25-54 år) er på linje med andre land, har ...
  • Asset market participation and portfolio choice over the life-cycle 

   Fagereng, Andreas; Gottlieb, Charles; Guiso, Luigi (Journal article; Peer reviewed, 2017-01-20)
   Using error‐free data on life‐cycle portfolio allocations of a large sample of Norwegian households, we document a double adjustment as households age: a rebalancing of the portfolio composition away from stocks as they ...
  • Assimilation effects on poverty among immigrants in Norway 

   Galloway, Taryn Ann; Aaberge, Rolf (Journal article; Peer reviewed, 2005)
   This paper discusses the question of whether or not the high incidence of poverty among immigrants in Norway persists even after immigrants have been in the country for a long period, i.e. after they have had the opportunity ...
  • Avoiding adverse employment effects from electricity taxation in Norway: What does it cost? 

   Bjertnæs, Geir Haakon (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Welfare analyses of energy taxes typically show that systems with uniform rates perform better than differentiated systems. However, most western countries include some exemptions for their energyintensive export industries ...
  • Axiomatic characterization of the Gini coefficient and Lorenz curve orderings 

   Aaberge, Rolf (Journal article; Peer reviewed, 2001)
   This paper is concerned with distributions of income and the ordering of related Lorenz curves. By introducing appropriate preference relations on the set of Lorenz curves, two alternative axiomatic characterizations of ...
  • Axiomatization of stochastic models for choice under uncertainty 

   Dagsvik, John K. (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   This paper develops a theory of probabilistic models for risky choices. This theory can be viewed as an extension of the expected utility theory. One probabilistic version of the Archimedean Axiom and two versions of the ...
  • Baby booming inequality? Demographic change and earnings inequality in Norway, 1967–2000 

   Almås, Ingvild; Havnes, Tarjei; Mogstad, Magne (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   In this paper, we demonstrate how age-adjusted inequality measures can be used to evaluate whether changes in inequality over time are due to changes in the age-structure. To this end, we use administrative data on earnings ...
  • Betydningen av motløshet for yrkesdeltaking 

   Dagsvik, John K.; Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Motløse arbeidere kjennetegnes ved at de søker arbeid i oppgangskonjukturer mens de trekker seg ut av arbeidsmarkedet når tidene blir dårligere og det er vanskelig å finne nytt arbeid. De representerer dermed en skjult ...
  • Birds of a feather flock together’: the impact of choice of spouse on family labor income inequality 

   Aslaksen, Iulie; Wennemo, Tom; Aaberge, Rolf (Journal article; Peer reviewed, 2005)
   This paper analyzes to what extent the rise in women's labor force participation has led to ‘flocking together’, i.e. whether women with high labor income tend to be married to men with high labor income, or vice versa. ...
  • Boligpriser, førstegangsetablering og kredittilgang 

   Borgersen, Trond-Arne; Sommervoll, Dag Einar (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   I denne artikkelen diskuterer vi norske husholdningers og kredittinstitusjoners tilpasning i boligmarkedet de siste 20 årene. Bildet vi tegner er forenelig med en ramme knyttet til boligmarkedssykler som, etter at et ...
  • Bruttoprodukt - et overforbrukt begrep 

   Holmøy, Erling; Todsen, Steinar (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Artikkelen argumenterer for: 1) Begrepet bruttoprodukt i faste priser er problematisk som mål på produsert kvantum i enkeltnæringer. Her brukes det for ofte på bekostning av begrepet produksjon. En konsekvent produksjonsmåling ...
  • Bør k-sektor stabilisere konjunkturene i en liten åpen økonomi? 

   Bjørnstad, Roger (Journal article; Peer reviewed, 2003)
   Til tross for en økning i den samlede bruken av oljepenger på 20,5 milliarder 2004-kroner i Bondevik II-regjeringens tre budsjetter, har budsjettpolitikken virket om lag konjunkturnøytralt i hele denne perioden. Årsaken ...
  • Bør vi gi pensjonsopptjening til studenter? 

   Stensnes, Kyrre (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Da Stortinget forkastet forslaget om pensjonsopptjening for studenter, framstilte studentorganisasjonene og deler av fagbevegelsen vedtaket som utdanningsfiendtlig og akademikerne som pensjonstapere. Målet med denne ...
  • A calibrated imputation method for secondary data analysis of survey data 

   Da Silva, Damiao N; Zhang, Li Chun (Peer reviewed; Journal article, 2019-11-21)
   In practical survey sampling, missing data are unavoidable due to nonresponse, rejected observations by editing, disclosure control, or outlier suppression. We propose a calibrated imputation approach so that valid point ...