Now showing items 21-26 of 26

  • Livsløp i støpeskjeen : utvalgte arbeider av Kari Skrede 

   Kitterød, Ragni Hege; Kjeldstad, Randi; Noack, Turid; Østby, Lars (Sosiale og økonomiske studier;106, Book, 2002)
   Den 21. februar 1942 ble det født 70 pikebarn i Norge, mens jentekullet fra hele dette året kom opp i 25 808 nyfødte. I 1961 tok 11 prosent av disse jentene artium. Til sammenlikning var det 15 prosent av de jevngamle ...
  • Muslimsk flertall i Norge? 

   Østby, Lars (Chronicle, 2011-08-26)
   An­delen­ mus­li­mer i­ Norge i­ 2060 kommer ti­l å utgjø­re 7 pros­en­t av folkemen­gden­. An­tallet i­n­n­van­drere i­ Norge er etter Stati­s­ti­s­k sentralbyrås­ (SSBs­) defi­n­i­s­jon­ «pers­on­ bos­att i­ Norge og ...
  • Nordmenn på flyttetoppen : flyttinger 

   Østby, Lars (Journal article, 2002)
   Nordmenn flytter hyppigere enn de fleste andre europeere. For første gang er det gjennomført fullstendige analyser som sammenlikner innenlandske flyttinger og regional befolkningsutvikling i Europa. Det er overraskende at ...
  • Norway’s population groups of developing countries’ origin. Change and integration 

   Østby, Lars (Rapporter;2013/10, Report, 2013-03)
   The project, Scandinavia’s population groups of developing countries’ origin: Change and integration has collected statistics on key aspects of six groups originating from – Iran, Iraq, Pakistan, Somalia, Turkey and ...
  • Store variasjoner i levekår : innvandrermangfold i Kommune-Norge 

   Aalandslid, Vebjørn; Østby, Lars (Journal article, 2007)
   Det er store forskjeller i levekårene til ikke-vestlige innvandrere i de største kommunene i Norge. I noen kommuner har ikke-vestlige innvandrere en sysselsettingsgrad som nærmer seg befolkningen i alt, mens nivået blant ...