• Muligheter for statistikk om utsendte arbeidstakere 

  Næsheim, Helge (Notater / Documents;2019 / 6, Working paper, 2019-01-31)
  Flere brukere av sysselsettingsstatistikk er interessert i å få tall for utsendte arbeidstakere. Dette er ansatte i utenlandske foretak som kommer til Norge i forbindelse med at foretaket har fått oppdrag. I notatet ...
 • Kvalitetsarbeid i Statistisk sentralbyrå 

  Sæbø, Hans Viggo (Notater / Documents;2019 / 7, Working paper, 2019-01-31)
  Som en faglig uavhengig institusjon med hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet er Statistisk sentralbyrå avhengig av bred tillit. Denne avhenger av at kvaliteten i våre produkter og ...
 • Omlegging av indikatorene for penger og kreditt: Harmonisering med internasjonale standarder og tilpasning til nye kilder 

  Brynestad, Eirin Ingvaldsen; Haugen, Anne Karin Linderud; Tangen, Anne Hege; Vegsund, Heidi; Østensen, Katharina (Notater / Documents;2019 / 9, Working paper, 2019-02-01)
  Omlegging av rapporteringen fra banker, kreditt- og finansieringsforetak, statlige låneinstitutter og Norges Bank fra 2018 førte til at arbeidsprosesser, metoder og programmer i pengemengdestatistikken og kredittindikatoren ...
 • Modell for beregning av boligformue: Oppdatert med tall for 2018 

  Takle, Mona; Medby, Per (Notater / Documents;2019 / 10, Working paper, 2019-02-14)
  Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av modellen SSB har laget for å beregne markedsverdier for boliger i Norge. Modellen bygger på boligomsetninger de siste ti årene og beregner gjennomsnittlige ...
 • Private kommersielle og ideelle tjenestetilbydere i helse- og omsorgstjenesten: Omtale av data og datagrunnlag 

  Abrahamsen, Dag; Beyrer, Svetlana; Claus, Gunnar; Ekornrud, Trond; Jensen, Arne (Notater / Documents;2019 / 12, Working paper, 2019-03-11)
  På oppdrag fra Helsedirektoratet har SSB sett nærmere på eksisterende informasjon om private tjenestetilbydere i omsorgstjenesten. Mer spesielt har SSB forsøkt å presentere private tjenestetilbyderes andel av bestemte ...

View more