Select a community to browse its collections.

 • Lineære og log-lineære modeller for kvalitative avhengige variable Linear and Log-Linear Qualitative Response Models 

  Fridstrøm, Lasse (Rapporter;1980/26, Research report, 1980-09-03)
  Denne rapporten gir et oversyn over en del statistiske analysemetoder som kan nyttes når en kvalitativ variabel blir søkt forklart ved hjelp av en rekke andre kvalitative og/eller kvantitative kjennetegn. En del av ...
 • Virkninger for norsk økonomi av endringer i samhandel Norge - utviklingslandene 

  Lotsberg, Kari (Rapporter;1980/25, Research report, 1980-07-16)
  I denne rapporten blir betydningen for norsk økonomi av handelen med industrivarer med utviklingsland analysert. Det blir foretatt en analyse av sysselsettingsutviklingen i norsk industri i perioden 1970 - 1975 og vist ...
 • Konsumprisindeksen 1980 

  Unknown author (Rapporter;1980/29, Research report, 1980-11-20)
  Sammensetningen av varer og tjenester i husholdningenes forbruk endres med tiden. Dette medfører at vektgrunnlaget og representantvareutvalget i konsumprisindeksen medjamne mellomrom må ajourføres. Denne rapporten er en ...
 • Aktuelle skattetall 1980 Current Tax Data 1980 

  Unknown author (Rapporter;1980/27, Research report, 1980-09-25)
  Statistisk Sentralbyrå får stadig en rekke forespørsler i tilknytning til den alminnelige skattedebatt. Ofte blir det spurt om tall som ikke uten videre kan hentes fra offisielle norske og internasjonale statistike ...
 • Bestandsuavhengige giftermålsrater 

  Mønnesland, Jan (Rapporter;1980/24, Research report, 1980-07-10)
  Vanligvis beregnes giftermålsrater som tallet på gifte delt på bestand av ugifte separat for hvert kjønn. Når en bruker slike rater utenfor beregningsåret, f .eks . til predi ks j•onsformål , vil en ikke få tatt hensyn ...

View more