Select a community to browse its collections.

 • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2010 

  Epland, Jon; Gladhaug, Mona Furustad; Kirkeberg, Mads Ivar; Normann, Tor Morten; Strøm, Frøydis (Rapporter;2011/5, Research report, 2011-02-01)
  Inntekts- og levekårsutviklingen har for de fleste innbyggerne i Norge vært meget god de siste årene. Hovedformålet med denne publikasjonen er derimot å belyse økonomi og levekår for ulike grupper som i større grad faller ...
 • Hvordan overvåke pensjoneringsatferden? : En vurdering av om datagrunnlag i arbeidsmarkedsstatistikken er egnet 

  Nerland, Sølve Mikal; Bø, Tor Petter; Næsheim, Helge Nome (Rapporter;2011/9, Research report, 2011-03-01)
  Formålet med prosjektet har vært å vurdere i hvilken grad arbeidsmarkedsstatistikken er egnet til å belyse hvordan pensjonsreformen fra 1. januar 2011 vil påvirke folks deltakelse i arbeidsmarkedet. Et av målene med reformen ...
 • Holdninger til norsk bistand 2010 

  Wilhelmsen, Marit (Rapporter;2011/13, Research report, 2011-05-01)
  Undersøkelsen viser at oppslutningen om norsk utviklingshjelp er høy og stabil – 87 prosent av befolkningen stiller seg positiv til norsk utviklingshjelp. Undersøkelsen viser at oppslutningen om norsk utviklingshjelp ...
 • Marginalisertes tilknytning til arbeidslivet 

  Rønning, Elisabeth (Rapporter;2011/16, Research report, 2011-05-01)
  De marginaliserte er en relativt liten gruppe, 5 prosent av alle mellom 18 og 66 år. Analysen vår viser at de marginaliserte utgjør en gruppe yrkesaktive som er forholdsvis voksne, gjerne er kvinner, har lavere utdanning ...
 • Hvordan reagerer strømforbruket i alminnelig forsyning på endringer i spotpris? 

  Holstad, Magne; Pettersen, Finn Erik Ljåstad (Rapporter;2011/15, Research report, 2011-05-01)
  Formålet med denne rapporten er å analysere hvordan strømforbruket i alminnelig forsyning vil tilpasse seg endringer i spotpris. Vi benytter månedsdata for perioden 1996-2010 og en økonometrisk feiljusteringsmodell. ...

View more