Now showing items 1-20 of 2598

  • 100 år med redusert spedbarnsdødelighet 

   Pedersen, Anne Gro (Journal article, 2003)
   I 2000 døde 226 barn før fylte ett år. I løpet av 1900-tallet har det vært en dramatisk nedgang i slike dødsfall. De 226 barna tilsvarer 3,8 barn per 1 000 levendefødte. På 1950-tallet døde 35 barn per 1 000 levendefødte ...
  • 1 av 5 nyfødte har foreldre som har innvandret : fruktbarhet blant innvandrerkvinner 

   Foss, Aslaug Hurlen (Journal article, 2006)
   I dag har 20 prosent av alle nyfødte en eller to foreldre som er født i utlandet. Selv om dette tallet er høyt, ville samlet fruktbarhetstall uten innvandrerne i Norge vært 1,76 og ikke som nå 1,83 barn per kvinner (2004). ...
  • 2000-tallet: Fra optimisme til krise 

   Cappelen, Ådne; Eika, Torbjørn (Rapporter;2010/14, Research report, 2010)
   Norsk økonomi har i deler av det første tiåret på 2000-tallet vokst kraftig og fått ekstra drahjelp gjennom en meget gunstig utvikling i bytteforholdet med utlandet. Økonomien har også klart seg relativt bra gjennom ...
  • 23 eller 38 prosent single? : tall kan temmes! 

   Kristiansen, Jan Erik (Journal article, 2008)
   I Aftenposten kunne vi 16. januar 2001 lese at en forsker kritiserte Statistisk sentralbyrå for å over­drive antallet og andelen «single husstander». Påstanden var at dette var «uredelig og ubrukelig statistikk», som bidro ...
  • 25 år med selvbestemt abort i Norge 

   Vigran, Åsne; Lappegård, Trude (Journal article, 2003)
   Lov om selvbestemt abort ble vedtatt 30. mai 1978 og trådte i kraft året etter. Motstanderne av loven fryktet økte aborttall. 25 år etter at loven ble vedtatt, er aborttallene nedadgående. Dette gjelder spesielt blant ...
  • 50$/fat - hva har Norge da råd til? 

   Holmøy, Erling; Heide, Kim Massey (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Mye tyder på at forventningene om den langsiktige realprisen på olje kan ha doblet seg til rundt 50$/fat i løpet av de siste par år. I så fall har Norge fått nesten halvannen ekstra petroleumsformue sammenlignet med hva ...
  • 5 prosent har lagt seg under kniven : kosmetisk kirurgi 

   Ramm, Jorun; Soest, Tilmann von (Journal article, 2011)
   Kosmetisk kirurgi er et hyppig omtalt tema i media, men vi vet lite om hvor mange og hvem som blir operert. Tall fra levekårsundersøkelsen om helse i 2008 viser at nærmere 5 prosent i alderen 18-65 år, 7 prosent kvinner ...
  • A Behavioral model of work-trip mode choice in Shanghai 

   Liu, Gang (Discussion Papers;No. 444, Working paper, 2006)
   Abstract: This paper analyzes travelers’ choice behavior by using data from a stated preference survey on work-trip mode choice in Shanghai. Several versions of a multinomial choice model are specified and estimated. ...
  • A behavioral two-sex marriage model 

   Dagsvik, John K.; Brunborg, Helge; Flaatten, Ane S. (Journal article; Peer reviewed, 2001)
   In this paper we propose a particular marriage model, i.e., a model for the number of marriages for each age combination as a function of the vectors of the number of single men and women in each age group. The model is ...
  • Absolutte og relative tall : tall kan temmes! 

   Kristiansen, Jan Erik (Journal article, 2008)
  • A causality analysis on GDP and air emissions in Norway 

   Liu, Gang (Discussion Papers;No. 447, Working paper, 2006)
   Abstract: This paper conducts Granger-causality tests on real per capita GDP and four types of air emissions (CO2, CO, SO2 and NOx) by using Norwegian data covering the period 1973-2003. The test results indicate that ...
  • Access to treatment and educational inequalities in cancer survival 

   Fiva, Jon H.; Hægeland, Torbjørn; Rønning, Marte; Syse, Astri (Discussion papers;735, Working paper, 2013-02)
   The public health care systems in the Nordic countries provide high quality care almost free of charge to all citizens. However, social inequalities in health persist. Previous research has, for example, documented substantial ...
  • Accounting for business income in measuring top income shares. Integrated accrual approach using individual and firm data from Norway 

   Alstadsæter, Annette; Jacob, Martin; Kopczuk, Wojciech; Telle, Kjetil (Discussion Papers;No. 837, Working paper, 2016-02-11)
   Business income is important in the upper tail of the personal income distribution, but the extent to which it is captured by measures of personal income varies substantially across tax regimes. Using linked individual ...
  • Accounting for differences in choice opportunities in analyses of energy expenditure 

   Halvorsen, Bente; Nesbakken, Runa (Discussion Papers;No. 400, Working paper, 2004)
   Abstract: Zero expenditure poses several challenges when estimating demand systems. Zero expenditure on energy goods occur due to limited opportunity to consume the good or because the household chooses not to use all ...
  • Accounting for family background when designing optimal income taxes : a microeconometric simulation analysis 

   Aaberge, Rolf; Colombino, Ugo (Discussion Papers;No. 619, Working paper, 2010)
   Abstract: The purpose of this paper is to introduce and adopt a generalised version of Roemer's (1998) Equality of Opportunity (EOp) framework, which we call extended EOp, for analysing second-best optimal income taxation. ...
  • Accounting for family background when designing optimal income taxes: a microeconometric simulation analysis 

   Aaberge, Rolf; Colombino, Ugo (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   The purpose of this paper is to introduce and adopt a generalised version of Roemer's (1998) Equality of Opportunity (EOp) framework, which we call extended EOp, for analysing second-best optimal income taxation. Unlike ...
  • Accumulation of r&d capital and dynamic firm performance: a not-so-fixed effect model 

   Klette, Tor Jakob; Johansen, Frode (Discussion Papers;No. 184, Working paper, 1996)
   Considering the observed patterns of R&D investment, we argue that a model which allows for a positive feedback from already acquired knowledge to the productiveness of current research, fits the empirical evidence better ...
  • A cohort analysis of household saving in Norway 

   Halvorsen, Elin (Discussion Papers;No. 354, Working paper, 2003)
   Abstract: Are there generational differences in saving behavior? On the basis of new micro data for household saving in Norway I find that differences between birth cohorts are small and statistically insignificant. In ...
  • A Comment on the Environment and Directed Technical Change 

   Greaker, Mads; Heggedal, Tom-Reiel (Discussion papers;713, Working paper, 2012-11)
   The major claim in Acemoglu, Aghion, Bursztyn & Hemous (2012) (AABH) is that subsidies for research and development of clean technologies are more important than carbon taxes when dealing with climate change. However, they ...
  • A common base answer to “Which country is most redistributive?” 

   Lambert, Peter J.; Nesbakken, Runa; Thoresen, Thor O. (Discussion papers;811, Working paper, 2015-06)
   Which country is most redistributive? This question is often discussed in terms of comparisons of measures of redistribution when each country’s tax schedule is applied to its pre-tax income distribution. However, we believe ...