Now showing items 1-20 of 4349

  • 1 av 5 nyfødte har foreldre som har innvandret : fruktbarhet blant innvandrerkvinner 

   Foss, Aslaug Hurlen (Journal article, 2006)
   I dag har 20 prosent av alle nyfødte en eller to foreldre som er født i utlandet. Selv om dette tallet er høyt, ville samlet fruktbarhetstall uten innvandrerne i Norge vært 1,76 og ikke som nå 1,83 barn per kvinner (2004). ...
  • 100 år med redusert spedbarnsdødelighet 

   Pedersen, Anne Gro (Journal article, 2003)
   I 2000 døde 226 barn før fylte ett år. I løpet av 1900-tallet har det vært en dramatisk nedgang i slike dødsfall. De 226 barna tilsvarer 3,8 barn per 1 000 levendefødte. På 1950-tallet døde 35 barn per 1 000 levendefødte ...
  • 2000-tallet: Fra optimisme til krise 

   Cappelen, Ådne; Eika, Torbjørn (Rapporter;2010/14, Report, 2010)
   Norsk økonomi har i deler av det første tiåret på 2000-tallet vokst kraftig og fått ekstra drahjelp gjennom en meget gunstig utvikling i bytteforholdet med utlandet. Økonomien har også klart seg relativt bra gjennom ...
  • 23 eller 38 prosent single? : tall kan temmes! 

   Kristiansen, Jan Erik (Journal article, 2008)
   I Aftenposten kunne vi 16. januar 2001 lese at en forsker kritiserte Statistisk sentralbyrå for å over­drive antallet og andelen «single husstander». Påstanden var at dette var «uredelig og ubrukelig statistikk», som bidro ...
  • 25 år med selvbestemt abort i Norge 

   Vigran, Åsne; Lappegård, Trude (Journal article, 2003)
   Lov om selvbestemt abort ble vedtatt 30. mai 1978 og trådte i kraft året etter. Motstanderne av loven fryktet økte aborttall. 25 år etter at loven ble vedtatt, er aborttallene nedadgående. Dette gjelder spesielt blant ...
  • 29 recommendations to combat social inequalities in health. The Norwegian Council on Social Inequalities in Health 

   Arntzen, Annett; Bøe, Tormod; Dahl, Espen; Drange, Nina; Eikemo, Terje Andreas; Elstad, Jon Ivar; Fosse, Elisabeth; Krokstad, Steinar; Syse, Astri; Sletten, Mira Aaboten; Strand, Bjørn Heine (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   All political parties in Norway agree that social inequalities in health comprise a public health problem and should be reduced. Against this background, the Council on Social Inequalities in Health has taken action to ...
  • 5 prosent har lagt seg under kniven : kosmetisk kirurgi 

   Ramm, Jorun; Soest, Tilmann von (Journal article, 2011)
   Kosmetisk kirurgi er et hyppig omtalt tema i media, men vi vet lite om hvor mange og hvem som blir operert. Tall fra levekårsundersøkelsen om helse i 2008 viser at nærmere 5 prosent i alderen 18-65 år, 7 prosent kvinner ...
  • 50$/fat - hva har Norge da råd til? 

   Holmøy, Erling; Heide, Kim Massey (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Mye tyder på at forventningene om den langsiktige realprisen på olje kan ha doblet seg til rundt 50$/fat i løpet av de siste par år. I så fall har Norge fått nesten halvannen ekstra petroleumsformue sammenlignet med hva ...
  • 70-åras feriereiser 

   Solheim, Trygve (Rapporter;1982/20, Report, 1982-07-29)
  • A Behavioral model of work-trip mode choice in Shanghai 

   Liu, Gang (Discussion Papers;No. 444, Working paper, 2006)
   Abstract: This paper analyzes travelers’ choice behavior by using data from a stated preference survey on work-trip mode choice in Shanghai. Several versions of a multinomial choice model are specified and estimated. ...
  • A behavioral two-sex marriage model 

   Dagsvik, John K.; Brunborg, Helge; Flaatten, Ane S. (Journal article; Peer reviewed, 2001)
   In this paper we propose a particular marriage model, i.e., a model for the number of marriages for each age combination as a function of the vectors of the number of single men and women in each age group. The model is ...
  • A causality analysis on GDP and air emissions in Norway 

   Liu, Gang (Discussion Papers;No. 447, Working paper, 2006)
   Abstract: This paper conducts Granger-causality tests on real per capita GDP and four types of air emissions (CO2, CO, SO2 and NOx) by using Norwegian data covering the period 1973-2003. The test results indicate that ...
  • A cohort analysis of household saving in Norway 

   Halvorsen, Elin (Discussion Papers;No. 354, Working paper, 2003)
   Abstract: Are there generational differences in saving behavior? On the basis of new micro data for household saving in Norway I find that differences between birth cohorts are small and statistically insignificant. In ...
  • A Comment on the Environment and Directed Technical Change 

   Greaker, Mads; Heggedal, Tom-Reiel (Discussion papers;713, Working paper, 2012-11)
   The major claim in Acemoglu, Aghion, Bursztyn & Hemous (2012) (AABH) is that subsidies for research and development of clean technologies are more important than carbon taxes when dealing with climate change. However, they ...
  • A common base answer to “Which country is most redistributive?” 

   Lambert, Peter J.; Nesbakken, Runa; Thoresen, Thor Olav (Discussion papers;811, Working paper, 2015-06)
   Which country is most redistributive? This question is often discussed in terms of comparisons of measures of redistribution when each country’s tax schedule is applied to its pre-tax income distribution. However, we believe ...
  • A comparison of the global warming effects of wood fuels and fossil fuels taking albedo into account 

   Holtsmark, Bjart (Discussion papers;778, Working paper, 2014-04)
   Traditionally, wood fuels, like other bioenergy sources, have been considered carbon neutral because the amount of CO2 released can be offset by CO2 sequestration due to the regrowth of the biomass. Thus, until recently, ...
  • A comparison of the labour market integration of immigrants and refugees in Canada and Norway 

   Aalandslid, Vebjørn (Reports;2009/31, Report, 2009)
   According to the OECD (2008), Canada’s immigrants score among the highest in the industrialised world when it comes to employment rates. Measured by employment rate Canada ranked 3rd (only surpassed by Portugal and ...
  • A conflict of interests in electricity taxation? A micro econometric analysis of household behaviour 

   Halvorsen, Bente; Nesbakken, Runa (Discussion Papers;No. 338, Working paper, 2002)
   Abstract: In conducting economic policy, governments generally face conflicts in various objectives, e.g. between efficiency and equity. In Norway, one objective of energy politics has been to reduce electricity consumption, ...
  • A counting approach for measuring multidimensional deprivation 

   Aaberge, Rolf; Peluso, Eugenio (Discussion papers (Statistisk sentralbyrå. Forskningsavdelingen);No. 700, Working paper, 2012)
   This paper is concerned with the problem of ranking and quantifying the extent of deprivation exhibited by multidimensional distributions, where the multiple attributes in which an individual can be deprived are represented ...
  • A demand system for input factors when there are technological changes in production 

   Hungnes, Håvard (Discussion Papers;No. 556, Working paper, 2008)
   Abstract: In a system with n input factors there are n − 1 independent cost shares. An often-used approach in estimating factor demand systems is to (implicitly or explicitly) assume that there is a (independent) cointegrating ...