Now showing items 21-28 of 28

  • Resultater av Forskningsrådets næringsrettede virksomhet i perioden 2006-2022 

   Fjærli, Erik; Rybalka, Marina (Rapporter;2024/9, Report, 2024-03)
   I denne rapporten gir vi en oversikt over utviklingen til foretak som har fått tildelt støtte fra Norges forskningsråd i perioden 2006 til 2022 og estimerer effekter av finansiell støtte fra Forskningsrådet på ...
  • Risiko i boligmarkedet 

   Fjærli, Erik (Journal article, 2006)
   De aller fleste norske husholdninger eier sine egne boliger og boligen utgjør en stor del av folks formue. Bolig er en investering som er beheftet med en viss prisrisiko, men er dette problematisk for en husholdning som ...
  • SkatteFUNN : tilskuddsordningen for FoU i næringslivet og skattemotiverte tilpasninger i småforetak 

   Fjærli, Erik (Journal article, 2008)
   SkatteFUNN er en tilskuddsordning for forskning og utvikling i næringslivet, som gis i form av fradrag i skatt eller som kontant tilskudd. I denne artikkelen viser vi at det kan være vanskelig å kontrollere om kostnadene ...
  • SkatteFUNN-evalueringen. Årsrapport 2005 

   Cappelen, Ådne; Fjærli, Erik; Foyn, Frank; Hægeland, Torbjørn; Kjesbu, Knut Arild; Møen, Jarle; Raknerud, Arvid (Rapporter;2006/17, Report, 2006-05-02)
   SkatteFUNN er en del av det norske skattesystemet og har som formål å stimulere næringslivets forsknings- og utviklingsarbeid. Ordningen ble innført i 2002. SSB skal på oppdrag for Norges forskningsråd evaluere ...
  • SkatteFUNN-evalueringen. Årsrapport 2006 

   Cappelen, Ådne; Fjærli, Erik; Foyn, Frank; Hægeland, Torbjørn; Møen, Jarle; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina (Rapporter;2007/17, Report, 2007)
   SkatteFUNN er en del av det norske skattesystemet og har som formål å stimulere næringslivets forsknings- og utviklingsarbeid. Ordningen ble innført i 2002. SSB skal på oppdrag for Norges forskningsråd evaluere ...
  • Skattemotivert tilpasning til SkatteFUNN-ordningen 

   Fjærli, Erik (Rapporter;2007/48, Report, 2007)
   Denne rapporten omhandler SkatteFUNN-ordningen for skattefradrag for FoU-utgifter i privat næringsvirksomhet og mulighetene her for skattemotiverte disposisjoner for å øke foretakets FoU-tilskudd gjennom SkatteFUNN. Dette ...
  • Tax reforms, dividend policy and trends in income inequality : empirical evidence based on Norwegian data 

   Fjærli, Erik; Aaberge, Rolf (Discussion Papers; No. 284, Working paper, 1999)
   Abstracts
  • The financing of young firms. How persistent are borrowing constraints? 

   Fjærli, Erik; Iancu, Diana-Cristina (Discussion papers;707, Working paper, 2012-10)
   Are investments by new firms constrained by access to financing? If so, are the constraints persistent or do firms overcome their financing problems during the first years of operation? We examine the role of capital ...