• Expected service lives and depreciation profiles for capital assets. Evidence based on a survey of Norwegian firms 

   Barth, Nini; Cappelen, Ådne; Skjerpen, Terje; Todsen, Steinar; Åbyholm, Thom (Discussion Papers;No. 840, Working paper, 2016-05-12)
   In the Norwegian national accounts, as in many other countries, it is quite common to use information on depreciation rates and profiles based on studies from the US, Canada and the Netherlands due to a lack of national ...
  • Levetid og verdifall på varige driftsmidler 

   Barth, Nini; Cappelen, Ådne; Skjerpen, Terje; Todsen, Steinar; Åbyholm, Thom (Rapporter;2015/9, Research report, 2015-02)
   Det å ha inngående empirisk kunnskap om økonomisk depresiering er relevant av flere grunner, blant annet i tilknytning til nasjonalregnskapsberegninger og utforming av avskrivningsregler i samband med selskapsbeskatningen. ...