• Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 1998 

   Langørgen, Audun; Aaberge, Rolf; Åserud, Remy (Rapporter;2001/35, Report, 2001-10-26)
   Formålet med denne rapporten er å ordne kommunene i sammenliknbare grupper. Med sammenliknbare grupper mener vi her at kommuner innenfor en og samme gruppe opererer under tilnærmet like økonomiske rammebetingelser. Dette ...
  • Kostnadsbesparelser ved sammenslåing av kommuner 

   Langørgen, Audun; Aaberge, Rolf; Åserud, Remy (Rapporter;2002/15, Research report, 2002)
   Denne rapporten beregner kostnadsbesparelser som kan oppnås ved å slå sammen to eller flere nabokommuner til en ny felleskommune. Beregningene viser effekter av flere eksempler på mulige sammenslåinger. Med utgangspunkt i ...
  • Like kommuner 1998 

   Langørgen, Audun; Åserud, Remy (Journal article, 2001)
   Ved sammenlikninger mellom kommuner er det nyttig å vite noe om hvilke kommuner som det er mest relevant å sammenlikne. For å belyse dette spørsmålet har vi konstruert en avstandsindeks som tar hensyn til 13 ulike ...