• Eie og bruk av personbil: Foreløpige tall for 1979 og 1. kvartal 1980 

      Østensen, Roy (Rapporter;1981/17, Report, 1981-07-27)
      Statistisk Sentralbyrå har for 1980 foretatt en undersøkelse av eie og bruk av personbil blant et utvalg av bileiere. Undersøkelsen er en videreføring og utviding av en tilsvarende undersøkelse for 1973/74. Denne rapporten ...