• Det gode liv - før eller etter tidligpensjonering? 

      Blekesaune, Morten; Øverby, Einar (Journal article, 2001-09)
      Hvorvidt pensjonering oppleves som et gode eller onde har vært tema innen sosialpsykologisk forskning om overgangen arbeid – trygd. Spørsmålet har også politisk relevans, i det et premiss bak arbeidslinja i sosialpolitikken ...