• Ressursinnsatsen til FoU innenfor tema- og teknologiområder i 2021 

      Rørstad, Kristoffer; Sarpebakken, Bo; Steine, Frøydis Sæbø; Berg, Anne Espeland; Wendt, Kaja; Øye, Eirik; Hamilton, Ryan (Rapporter;2023/39, Report, 2023-10-27)
      Rapporten presenterer ressursinnsatsen til forskning og utviklingsarbeid (FoU) på i alt ti tema- og to teknologiområder og deres underområder for året 2021. Områdene er forankret i regjeringens langtidsplan for forskning ...