• Flere tar høyere utdanning 

   Hossein, Moafi; Aamodt, Marianne (Journal article, 2009)
   I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning for første gang under 30 prosent, men det er store geografiske forskjeller i utdanningsnivået. I Finnmark og Hedmark har henholdsvis 39 og 37 prosent ...
  • Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 

   Johannessen, Jørgen Holck; Aamodt, Marianne; Michaelsen, Espen (Rapporter;2010/55, Research report, 2010-12-15)
   Rapporten gir en beskrivelse av sysselsettingen i petroleumsnæringene og i næringer som produserer varer og tjenester som er spesielt rett mot petroleumsnæringene. Vi omtaler denne siste gruppen som petroleumsrelaterte ...