• Hovedtrekk i utenrikshandelen siste ti år 

      Aasmundsen, Kristin; Hagen, Øyvind (Journal article, 2010)
      I løpet av de siste ti årene har verdien av vareeksporten uten skip og oljeplattformer økt fra 522 milliarder i 2000 til 745 milliarder i 2009. Som andel av bruttonasjonalproduktet (BNP), falt eksporten fra 35,2 til ...