• Hvor er kvinnene i næringslivet? 

   Falnes-Dalheim, Elisabeth (Journal article, 2004-12)
   En av tre som i dag etablerer enkeltpersonforetak er kvinner. De kvinnelige etablererne velger tradisjonelt, og de er å finne innenfor næringsområder som er typisk kvinnedominerte. Hvert fjerde enkeltpersonforetak i Norge ...
  • Stortingsvalgundersøkelsen 2017. Dokumentasjonsnotat 

   Falnes-Dalheim, Elisabeth; Snellingen Bye, Lise (Notater / Documents;2019/29, Working paper, 2019-08-12)
   Stortingsvalgundersøkelsen ble gjennomført høsten 2017. Formålet med undersøkelsen var å beskrive valgdeltagelse, politisk orientering samt holdninger til politiske spørsmål blant befolkningen. Stortingsvalgundersøkelsen ...
  • Utdanning 

   Falnes-Dalheim, Elisabeth (Journal article, 2004-09)
   Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også. Utdanningsnivået i befolkningen ...
  • Velgerundersøkelsen 2017. Dokumentasjonsrapport 

   Falnes-Dalheim, Elisabeth; Bye, Lise Snellingen (Notater / Documents;2018/27, Working paper, 2018-06-21)
   Velgerundersøkelsen blant personer med innvandringsbakgrunn 2017 ble gjennomført høsten 2017. Formålet med undersøkelsen var å beskrive innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre sin deltakelse ved valg. Undersøkelsen ...