• Forsikring i Norge 

      Gallefoss, Dan Arild (Journal article, 1999-03)
      Forsikringssektorens betydning i Norge har økt betraktelig i løpet av de siste årene, og total forvaltningskapital for forsikring nærmer seg 400 milliarder kroner. Veksten har vært sterkere enn for bankene og andre ...