• Den store gjettekonkurransen : treffsikkerheten i makroøkonomiske prognoser 

      Bjønnes, Geir Høidal; Isachsen, Arne Jon; Stoknes, Svein Oskar (Journal article, 1998)
      I denne studien måler vi hvor godt syv ulike institusjoner har gjettet på fire makroøkonomiske variable, med hovedvekt på perioden 1988-1996. Bankforeningen kommer ut på topp, etterfulgt av Norges Bank og Kreditkassen på ...