• Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2016 Tema: Idrettsaktiviteter. Dokumentasjonsnotat 

   With, Mari Lande; Revold, Mathias Killengreen; Isungset, Martin Arstad (Notater / Documents;2017/12, Working paper, 2017-02-08)
   Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 har det blitt gjennomført undersøkelser årlig. I 2011 ble den nasjonale levekårsundersøkelsen samordnet med den EU-forordnede undersøkelsen ...
  • Levekårsundersøkelsen om helse 2015. Dokumentasjonsrapport. 

   Isungset, Martin Arstad; Lunde, Elin Skretting (Notater / Documents;2017/9, Working paper, 2017-02-03)
   Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 er det gjennomført undersøkelser årlig. Levekårsundersøkelsen om helse er en tverrsnittsundersøkelse, som går i tillegg til den årlige ...
  • Reise- og ferieundersøkelsen 2015. Dokumentasjon 

   Isungset, Martin Arstad (Notater / Documents;2018/6, Working paper, 2018-02-08)
   Denne dokumentasjonsrapporten gir en oversikt over gjennomføringen av Statistisk sentralbyrås fire kvartalsvise Reise- og ferieundersøkelser i 2015. Reise- og ferieundersøkelsen er en videreføring av Statistisk sentralbyrås ...