• Formidling av statistikk med sesongvariasjon 

   Foss, Aslaug Hurlen; Langer, Tom Andersen (Notater / Documents;2010/33, Working paper, 2010)
   Denne rapporten dokumenterer utviklings- og analysearbeider i tilknytning til et prosjekt om arbeidet med sesongjustering i SSB. Prosjektet har hatt flere delmål og delaktiviteter der aktiviteter har vært gjenstand for ...
  • Nytt i konsumprisindeksen : Nasjonalregnskapet - ny vektkilde 

   Langer, Tom Andersen; Johannessen, Randi (Journal article, 2010)
   Statistisk sentralbyrå tar i bruk nasjonalregnskapet som grunnlag for å beregne vekter i konsumprisindeksen og harmonisert konsumprisindeks fra og med januar 2011. Krav til aktualitet og akseptabel kvalitet medfører valg ...