• 5 prosent har lagt seg under kniven : kosmetisk kirurgi 

   Ramm, Jorun; Soest, Tilmann von (Journal article, 2011)
   Kosmetisk kirurgi er et hyppig omtalt tema i media, men vi vet lite om hvor mange og hvem som blir operert. Tall fra levekårsundersøkelsen om helse i 2008 viser at nærmere 5 prosent i alderen 18-65 år, 7 prosent kvinner ...
  • Eldres bruk av helseog omsorgstjenester 

   Ramm, Jorun (Statistiske analyser;137, Report, 2013-06)
   I denne publikasjonen har Statistisk sentralbyrå samlet et knippe artikler om eldres bruk av helse- og omsorgstjenester. Bakgrunnen er at det i løpet av de neste 40 årene vil bli om lag dobbelt så mange eldre i Norge som ...
  • Helse - flere velger alternativt : alternativ behandling 

   Ramm, Jorun (Journal article, 2010-05)
   Flere søker hjelp mot helseplager hos alternative behandlere, men de bruker samtidig konvensjonelle helsetjenester. For ti år siden oppsøkte en av ti voksne alternativ behandling, i 2008 brukte en av seks tjenestene. Trender ...
  • Inntektsforholdene til grupper med nedsatt funksjonsevne : Inntektsregnskap for personer 

   Ramm, Jorun (Rapporter;2006/18, Research report, 2006-05-18)
   På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har Statistisk sentralbyrå utarbeidet en rapport om inntektsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Rapporten gir en generell oversikt over grupper med nedsatt ...
  • Inntektsforholdene til storbrukere av helsetjenester 

   Ramm, Jorun (Rapporter;2008/13, Research report, 2008-04-23)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet. Oppdraget omfattet en deskriptiv analyse av grupper med stort forbruk av helsetjenester og medisiner, og dermed med antatt høye utgifter til helse, ...
  • Personer med nedsatt funksjonsevne. Indikatorer for levekår og likestilling 

   Ramm, Jorun; Otnes, Berit (Rapporter;2013/8, Report, 2013-03)
   Kunnskap om levekårene og livssituasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne er et viktig underlag for politikkutforming og politiske beslutninger. Regelmessig dokumentasjon av levekårssituasjonen og samfunnsutviklingen ...
  • Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester – 2. Udekket behov for helsetjenester og forebyggende helseatferd 

   Lunde, Elin Skretting; Ramm, Jorun (Rapporter;2021/23, Research report, 2021-08)
   Norge er et rikt land med gode, offentlige helsetjenester. Likevel er det fortsatt sosial ulikhet i befolkningshelsen. Folks helse blir bedre med økende utdanningsog inntektsnivå. I likhet med forrige rapport (SSB, 2017) ...
  • Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester. En kartlegging 

   Lunde, Elin Skretting; Otnes, Berit; Ramm, Jorun (Rapporter;2017/16, Research report, 2017-06-20)
   I hvilken grad er det sosiale forskjeller i bruk av lege, sykehus, fysioterapeut, tannlege og psykolog? Rapporten viser at grupper med lav utdanning/inntekt har dårligere helse og generelt bruker helsetjenester i større ...
  • Viktige signaler om samfunnet : Indikatorer for bærekraftig utvikling 2009 

   Brunvoll, Frode; Bergh, Marius; Holmengen, Nina; Hvalgård, Jens Kristian; Lindholt, Lars; Nielsen, Vibeke Oestreich; Pedersen, Siv Irene; Ramm, Jorun; Smith, Tone (Rapporter;2009/26, Research report, 2009)
   I denne rapporten presenterer vi et oppdatert sett av indikatorer for bærekraftig utvikling og beskriver utviklingen av indikatorene sammen med relevant tilleggsinformasjon. Hva er bærekraftig utvikling, og hvordan måle ...