• Kvinners liv og helse siste 20 år 

      Lunde, Elin Skretting; Ramm, Jorun Skoglund; Syse, Astri (Rapporter;2022/41, Research report, 2022-09-27)
      Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal lage ny utredning om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Utvalget ble oppnevnt 5. mars 2021 og ledes av Christine Meyer. Målet er å få en oppdatert oversikt over ...