• Prisnivåundersøkelse for Svalbard 2007 

      Linnerud, Knut; Rauan, Estrellita Cometa (Rapporter;2008/15, Research report, 2008-04-15)
      Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte i oktober 2007 en prisinnsamling i Longyearbyen på oppdrag for Longyearbyen Lokalstyre. Formålet var å måle prisnivået på Svalbard i forhold til fastlandet. I tillegg skulle SSB ...