• Førstefødsler etter alder og utdanning i Storbritannia, Frankrike og Norge 

      Lappegård, Trude; Rønsen, Marit; Rendall, Michael; Couet, Christine; Robert-Bobée, Isabelle; Smallwood, Steve (Journal article, 2005)
      Stadig senere førstefødsler har vært et tydelig trekk ved fruktbarhetsutviklingen i Europa og andre deler av verden de siste tiårene. Samtidig har ulikhetene i fødealder mellom angloamerikanske og europeiske land økt. I ...