• Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet 2010 

   Thoen, Håvard (Rapporter;2011/44, Report, 2011-12-12)
   Sammendrag Formålet med rapporten er å beskrive sysselsettingen i kraftnæringen og i bedrifter nært knyttet til denne. Denne siste gruppen er bedrifter i andre næringer som har et høyt innslag av personell med det som er ...
  • Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet 2011 

   Thoen, Håvard (Rapporter;2012/34, Report, 2012-11-09)
   Formålet med denne rapporten er å beskrive sysselsettingen i kraftnæringen og i bedrifter nært knyttet til denne. Denne siste gruppen er bedrifter i andre næringer som har et høyt innslag av personell med det som er ...
  • Sysselsatte i petroleumsnæringen og relaterte næringer 2010 

   Thoen, Håvard; Johannessen, Jørgen Holck (Rapporter;2011/49, Report, 2011-12-19)
   Rapporten gir en beskrivelse av sysselsettingen i petroleumsnæringene og i næringer som produserer varer og tjenester som er spesielt rett mot petroleumsnæringene. Vi omtaler denne siste gruppen som petroleumsrelaterte ...
  • Sysselsetting i statsforvaltningen 

   Nerland, Sølve Mikal; Thoen, Håvard; Nordby, Pål (Rapporter;2013/20, Report, 2013-04)
   Formålet med rapporten er å gi et bredt bilde av sysselsettingen i statsforvaltningen. I 2011 var det om lag 234 000 avtalte årsverk eksklusive lange fravær i statlig forvaltning. Vi har da tatt hensyn til at mange ...