• Dessertgenerasjonen; lever lenger og jobber kortere : seniorer og arbeid 

   Ugreninov, Elisabeth (Journal article, 2005-11)
   Et framtidig problem for Norge er at andelen yrkespassive øker samtidig som andelen yrkesaktive synker. Per i dag er bare én av tre personer yrkesaktive ved 66-årsalder, men nedtrappingen starter allerede ved 60 år. ...
  • Hvorfor jobber så få alenemødre? 

   Ugreninov, Elisabeth (Journal article, 2003-12)
   Sammenlignet med mødre som lever i parforhold, er det en dobbelt så høy andel alenemødre uten tilknytning til arbeidsmarkedet. Hva skyldes den lave yrkesdeltakelsen? Lavt utdanningsnivå kan være en forklaring. Tidligere ...
  • Levekår blant alenemødre 

   Ugreninov, Elisabeth (Rapporter;2005/7, Research report, 2005-03-07)
   Denne rapporten har som formål å belyse levekår blant alenemødre hvor hovedanliggende er å differensiere gruppen for å få frem forhold som kan forklare ulikheter i viktige levekårskomponenter. En relevant gruppe å ...
  • Studenters levekår 2005 

   Ugreninov, Elisabeth; Vaage, Odd Frank (Rapporter;2006/22, Research report, 2006-07-06)
   Denne rapporten har som formål å beskrive studiesituasjon og levekår blant studenter i Norge 2005. Rapporten er en oppfølger av undersøkelsen som ble gjennomført i 1998. Formålet med rapporten er å belyse viktige områder ...