• Data om asylsøkere. Dokumentasjonsnotat 

   Utne, Harald (Notater;2020/6, Working paper, 2020-03-05)
   Målet med prosjektet har vært å legge til rette asylsøkerdata som finnes i UDI til bruk i SSB. UDI har utviklet et spesielt datasett til dette formålet kalt asylsøkerfilen. Målet med prosjektet har vært å legge til rette ...
  • Det skal holdes en folke- og boligtelling i november år 2001 

   Severeide, Paul Inge; Utne, Harald (Journal article, 2001-11)
   Det er elleve år siden sist den ble holdt, det er 232 år siden første gang og denne gangen blir trolig den siste. Vi snakker selvsagt om folke- og boligtellingen. Den 3. november 2001 skal vi gjennomføre den 21. tellingen ...
  • Innvandrerhusholdninger. Husholdningssammensetning og boforhold 

   Utne, Harald; Andersen, Espen (Rapporter;2018/37, Research report, 2018-11-12)
   Tema for denne rapporten er innvandrerhusholdninger sin sammensetning og boforhold. En innvandrerhusholdning er i denne sammenheng definert som en husholdning der alle de voksne som bor i husholdningen har innvandrerbakgrunn. ...
  • Overføringsflyktninger 2019 

   Utne, Harald; Strøm, Frøydis (Rapporter;2020/2, Research report, 2020-01-14)
   Overføringsflyktninger er personer som har flyktet fra sitt hjemland og som har blitt overført til et tredje land. Ved inngangen til 2019 bor det 38 000 overføringsflyktninger i Norge. I denne rapporten gir vi en beskrivelse ...
  • Standard for økonomiske regioner: Etablering av publiseringsnivå mellom fylke og kommune 

   Hustoft, Anne Gro; Hartvedt, Henning; Nymoen, Erik H.; Stålnacke, Margareta; Utne, Harald (Rapporter;1999/6, Research report, 1999-04)