• COVID-19, tapt verdiskaping og finanspolitikkens rolle. Utredning for Koronakommisjonen 

      Bjertnæs, Geir Haakon; Brasch, Thomas von; Cappelen, Ådne; Holden, Steinar; Holmøy, Erling; Slettebø, Olav; Sletten, Pål; Zhulanova, Julia (Rapporter;2021/13, Report, 2021-04-14)
      Ifølge våre beregninger førte pandemien til at BNP for Fastlands-Norge i 2020 falt med 145 milliarder kroner, eller 4,7 prosent, sammenlignet med en bane uten korona. Samlet for perioden 2020–2023 anslås det neddiskonterte ...