• Globalisering og utenlandsk eierskap i Norge 

   Nordby, Jens (Journal article, 2000-10)
   Den sterke veksten i internasjonal handel og internasjonale kapitaltransaksjoner viser at verdensøkonomien bindes tettere og tettere sammen. Utviklingen i Norge viser at også vi tar del i den økonomiske globaliseringen. Spesielt ...
  • Menn fortsatt i førersetet : kvinner og menn i næringslivet 

   Bartsch, Beate; Skårerhøgda, Martin (Journal article, 2010-10)
   Kvinner innehar nå 40 prosent av styrevervene i allmennaksjeselskapene. Dette er blitt oppnått gjennom innføring av kjønnskvotering. Likevel er det fortsatt menn som dominerer på de fleste områder i næringslivet. 83 prosent ...