• Forsikring i nasjonalregnskapet 

   Hansen, Halvard; Olsen, Kristin (Journal article, 1998)
   Som de fleste andre tjenesteytende næringer bidrar forsikringsnæringene stadig mer til verdiskapningen i norsk økonomi, og i 1995 sto forsikring for vel 1 prosent av bruttonasjonalprodukt og ca. 0,7 prosent av samlet ...
  • Produksjon og ressursbruk innenfor høyere utdanning i Norge 

   Ervik, Astrid Oline; Holmøy, Erling; Hægeland, Torbjørn (Journal article, 2002)
   Høyere utdanning gir økt arbeidsproduktivitet. Eksisterende nasjonalregnskapstall gir en svært mangelfull beskrivelse av både denne formen for produksjon og av ressursinnsatsen innenfor høyere utdanning i Norge. Formålet ...