• Arealbruksendringer 2016-2017. Metode for identifisering av nyutbygd areal 

   Steinnes, Margrete; Holz, Kirsten Elisabeth; Vågnes, Emil Elias Traaholt (Notater / Documents;2018/44, Working paper, 2018-11-15)
   Arbeidet som dokumenteres i dette notatet er første steg i utviklingen av et fullstendig arealregnskap for bebygd areal. Det vil si en fullstendig oversikt over tilgang og avgang av bebygd areal, samt endringer i type ...
  • SNOW-modellen for Norge. Dokumentasjon av framskrivningsmodellen for norsk økonomi og utslipp 

   Rosnes, Orvika; Bye, Brita; Fæhn, Taran (Notater / Documents;2019/1, Working paper, 2019-01-11)
   Dette notatet dokumenterer den rekursivt dynamiske versjonen av SNOW-modellen for norsk økonomi (SNOW-NO). Denne versjonen av SNOW-NO kan brukes til å framskrive norsk økonomi fra et kalibrert basisår til en tenkt ...