• Hvordan sikre bærekraftig forvaltning av økosystemer? 

      Grimsrud, Kristine; Greaker, Mads (Journal article, 2013)
      Økosystemtjenester er et forholdsvis nytt begrep. Det omfatter all slags høsting av naturen fra landbruk til hobbyjakt. Videre omfatter det rekreasjon, kulturelle verdier knyttet til natur og landskap og renovasjonstjenester ...