• Alvor og moro med navn : utenfor allfarvei 

      Barstad, Anders (Journal article, 2008)
      Blir vår livsskjebne formet av navnet vi blir tildelt? Er det mer sannsynlig at en Tandstad velger å bli tannlege enn en Brandstad? Kan navn som inneholder positivt ladede symboler, legge år til livet? De fleste lesere vil ...