• Likestillingens siste skanse? : navnevalg ved giftermål 

      Noack, Turid; Wiik, Kenneth Aarskaug (Journal article, 2005)
      Det har vært hevdet at kjøp av gaver til familie og venner er det området der likestillingen kanskje har kommet kortest. Det er vanligvis kvinner som sørger for slike innkjøp. Mange vil nok nikke bekreftende til dette. ...