• Scenarioanalyser av tilgjengelighet i den norske boligmassen 

      Bø, Erlend Eide; Revold, Mathias Killengreen (Rapporter;2019/08, Report, 2019-04-24)
      I denne rapporten undersøkes hvor stor andel av boliger som er tilgjengelige for bevegelseshemmede i 2018, og hvordan nybygging vil påvirke denne andelen fremover. Analyser på kommune-/regionnivå utføres for å forstå om ...