• Uførhet er mer enn bare helse : uførhet i Norden 

   Normann, Tor Morten (Journal article, 2010)
   Det å definere seg selv som ufør eller ute av stand til å arbeide er sammensatt. Svekket helse er viktig, men helseforskjeller alene kan ikke forklare hvorfor kvinner er mer utsatt enn menn, og hvorfor personer med lav ...
  • Unge uføres levekår 

   Sæther, Jan-Petter (Rapporter;2009/35, Research report, 2009)
   I denne rapporten sammenligner vi forskjeller i ulike levekårsforhold for personer som fikk varig sykdom eller nedsatt funksjonsevne i ung alder, med gjennomsnittsbefolkningen. Utgangspunktet for analysene er ...