• Arbeid og helse 1982 

      Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1983/8, Research report, 1983-05-04)
      I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå fram resultatene fra en intervjuundersøkelse blant uførepensjonister og personer med grunnstønad og/eller hjelpestønad ikke kombinert med uførepensjon. Hovedformålet har ...