• Tryggere, men kanskje kjedeligere : barndom 

      Ellingsen, Dag (Journal article, 2008-06)
      Risikoen for at et lite guttebarn skal dø i en ulykke er i dag om lag en niendedel av hva den var i 1950- og 1960-årene. Også for jenter er risikoen sunket dramatisk. Barn drukner sjeldnere nå enn da, blant annet fordi vi ...