• Nasjonalbudsjettet og konjunkturene 

      Eika, Torbjørn (Journal article, 2012)
      Forskjellen i konjunkturvurdering mellom Finansdepartementet og andre prognosemiljøer er beskjeden. Innretningen av finanspolitikken synes godt tilpasset den makroøkonomiske situasjonen. Hvorvidt oljepengebruken er ...