• Dagaktivitetstilbud i omsorgstjenesten : Målgrupper og innhold 

   Abrahamsen, Dag Ragnvald; Allertsen, Linda M.; Skjøstad, Othilde (Rapporter;2016/43, Report, 2016-12-22)
   Norske kommuner sørger i gjennomsnitt for å ha et dagaktivitetstilbud 4,5 dager i uken. Det viser denne rapporten som har som mål å belyse tjenestens aktiviteter, organisering, brukere og omfang. Dagaktivitetstilbud er ...
  • Enslige mindreårige asylsøkere i barnevernet 2005 

   Allertsen, Linda M.; Kalve, Trygve; Aalandslid, Vebjørn (Rapporter;2007/41, Report, 2007-12-03)
   Arbeidet med rapporten er utført av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Rapporten omhandler analyse over hvem som er enslige mindreårige asylsøkere i Norge, og de enslige mindreåriges ...
  • Familievernet - brukere og innhold i tjenesten, 2002 og 2007 

   Allertsen, Linda M. (Rapporter;2009/21, Report, 2009-06-09)
   Dette er første analyse som Statistisk sentralbyrå har gjort i tilknytning til den offisielle familievernstatistikken som er samlet inn siden 2001. Analysen konsentrerer seg om to statistikkårganger, 2002 og 2007. Hensikten ...
  • Hjemmetjenestens målgrupper og organisering 

   Abrahamsen, Dag Ragnvald; Allertsen, Linda M.; Skjøstad, Othilde (Rapporter;2016/13, Report, 2016-04-11)
   Ofte egne hjemmetjenestetilbud til personer med utviklingshemming. Med 50 milliarder i utgifter i 2014 er hjemmetjenesten et stort område i det kommunale tjenestetilbudet. Mens institusjonstjenesten i stor grad gjelder ...
  • Innvandrerbarn i barnevernet 2004 

   Allertsen, Linda M.; Kalve, Trygve (Rapporter;2006/19, Report, 2006-05-15)
   Av 1 361 000 barn og unge i alderen 0-22 år per 1. januar 2005 er 8 prosent barn med innvandrerbakgrunn. De to gruppene av barn med innvandrerbakgrunn er nesten like store. Barn født i Norge av to utenlandsfødte foreldre, ...
  • Store forskjeller i plasseringer av barn og unge - med og uten innvandrerbakgrunn : plassering i barnevernstjenesten 

   Kalve, Trygve; Allertsen, Linda M. (Journal article, 2006-10)
   Førstegenerasjonsinnvandrerbarn og ungdom plasseres oftere både i fosterhjem og institusjon enn andre. Etterkommere som er født og oppvokst i Norge, opplever derimot langt sjeldnere å bli plasserte utenfor hjemmet og har ...
  • Tre av ti enslige mindreårige får hjelp : enslige mindreårige asylsøkere i barnevernet 

   Kalve, Trygve; Allertsen, Linda M. (Journal article, 2008-04)
   Hvor mange av dem som har kommet til Norge som enslige mindreårige asylsøkere, får hjelp fra barnevernet, og hvilke typer barnevernstiltak får de? For første gang har vi en analyse som forteller noe om denne gruppen barn ...