• Jordbruk og miljø : Resultatkontroll jordbruk 2004 

   Bye, Anne Snellingen; Gundersen, Geir Inge; Sandmo, Trond; Berge, Gisle (Rapporter;2004/22, Report, 2004-11-25)
   Rapporten omhandlar status og utvikling for gjennomføring av ulike miljøtiltak innan jordbruket, med hovudvekt på tiltak mot avrenning og tap av næringsstoff frå jordbruksareal. I tillegg tek rapporten for seg mellom anna ...
  • Jordbruk og miljø : Resultatkontroll jordbruk 2005 

   Bye, Anne Snellingen; Gundersen, Geir Inge; Sandmo, Trond; Berge, Gisle (Rapporter;2005/31, Report, 2005-11-07)
   Rapporten omhandlar status og utvikling for gjennomføring av ulike miljøtiltak innan jordbruket, med hovudvekt på tiltak mot avrenning og tap av næringsstoff frå jordbruksareal. I tillegg tek rapporten for seg mellom anna ...
  • Jordbruk og miljø : Resultatkontroll jordbruk 2006 

   Bye, Anne Snellingen; Sandmo, Trond; Berge, Gisle (Rapporter;2006/37, Report, 2006-11-27)
   Rapporten Jordbruk og miljø omhandlar tilstand og utvikling for gjennomføring av miljøtiltak i dei ulike resultatområda for jordbruket. Landbruks- og matdepartementet har satt opp miljømål for landbruksnæringa. I denne ...
  • Jordbruk og miljø : Tilstand og utvikling 2009 

   Gundersen, Geir Inge; Bye, Anne Snellingen; Berge, Gisle; Hoem, Britta; Knudtsen, Solveig Skjei (Rapporter;2009/37, Report, 2009-09-09)
   Rapporten Jordbruk og miljø omhandlar tilstand og utvikling for gjennomføring av miljøtiltak i dei ulike resultatområda for jordbruket. Landbruks- og matdepartementet har satt opp miljømål for landbruksnæringa. I denne ...
  • Jordbruk og miljø : Tilstand og utvikling 2010 

   Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Berge, Gisle; Hoem, Britta (Rapporter;2010/48, Report, 2010-11-08)
   Rapporten Jordbruk og miljø omhandlar tilstand og utvikling for gjennomføring av miljøtiltak i dei ulike resultatområda for jordbruket. Landbruks- og matdepartementet har satt opp miljømål for landbruksnæringa. I denne ...
  • Kommunal avløpssektor : Gebyrer 2005 - utslipp, rensing og slamdisponering 2004 

   Berge, Gisle; Undelstvedt, Jørn Kristian (Rapporter;2006/11, Report, 2006-03-28)
   Denne rapporten presenterer status innen kommunal avløpssektor og rensing av avløpsvann fra den norske befolkning. Statistikken omtaler blant annet nivået på ressursinnsatsen, kommunale avløpsgebyrer samt utslipp av fosfor, ...
  • Kommunal avløpssektor : Gebyrer 2006 - utslipp, rensing og slamdisponering 2005 

   Berge, Gisle; Mellem, Kari Benterud; Undelstvedt, Jørn Kristian (Rapporter;2007/12, Report, 2007-02-22)
   Denne rapporten sammenfatter de viktigste resultatene knyttet til rensing av avløpsvann fra kommunal sektor. Statistikkene viser nivået på de kommunale avløpsgebyrene i 2006 samt de viktigste trekkene ved avløpsbehandlingen ...
  • Kommunale avløp 2015 : Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2015. Gebyrer 2016 

   Berge, Gisle; Chaudhary, Manju (Rapporter;2016/40, Report, 2016-12-16)
   I 2015 ligger utslippene av fosfor og nitrogen fra kommunale avløpsanlegg på henholdsvis 910 og 15 500 tonn. Sammenlignet med 2002 tilsvarer dette en økning på knapt 1 prosent for fosfor, men hele 31 prosent for ...
  • Kommunale avløp 2016 : Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2016. Gebyrer 2017 

   Berge, Gisle; Sæther, Marit S. (Rapporter;2017/40, Report, 2017-12-19)
   55 prosent av dem som var tilknyttet store avløpsanlegg i fjor, var tilknyttet et anlegg som oppfylte rensekravene. 33 prosent var tilknyttet anlegg som ikke gjorde det. Resten er tilknyttet renseanlegg der det er usikkert ...
  • Kommunale avløp 2017 : Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2017. Gebyrer 2018 

   Berge, Gisle; Sæther, Marit S. (Rapporter;2018/40, Report, 2018-12-18)
   Avløpsrensing er en helt nødvendig tjeneste og funksjon i dagens moderne samfunn. Daglige gjøremål som oppvask, dusjing, vask av klær eller spyle ned etter oss på toalettet er alle aktiviteter som generer avløpsvann.
  • Kommunale avløp 2018 : Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2018. Gebyrer 2019 

   Berge, Gisle; Sæther, Marit S. (Rapporter;2019/42, Report, 2019-12-19)
   Avløpsrensing er en helt nødvendig tjeneste og funksjon i dagens moderne samfunn. Daglige gjøremål som oppvask, dusjing, vask av klær eller spyle ned etter oss på toalettet er alle aktiviteter som generer avløpsvann.
  • Kommunale avløp 2019 : Ressursinnsats, gebyrer, utslipp, rensing og slamdisponering 

   Berge, Gisle; Sæther, Marit S. (Rapporter;2020/52, Report, 2020-12-18)
   Avløpsrensing er en helt nødvendig tjeneste og funksjon i dagens moderne samfunn. Daglige gjøremål som oppvask, dusjing, vask av klær eller spyle ned etter oss på toalettet er alle aktiviteter som generer avløpsvann. Rapporten ...
  • Kommunale avløp 2020 : Ressursinnsats, gebyrer, utslipp, rensing og slamdisponering 

   Berge, Gisle; Onstad, Mona E. (Rapporter;2021/39, Report, 2021-12)
   Rapporten omhandler status og utvikling innenfor norsk avløpssektor på temaene: Ressursinnsats, kommunale avløpsgebyrer, oppfyllelse av rensekrav, utslipp av fosfor, nitrogen, organisk materiale, tungmetaller og utvalgte ...
  • Kommunale avløp 2021 : Ressursinnsats, gebyrer, utslipp, rensing og slamdisponering 

   Berge, Gisle; Onstad, Mona E. (Rapporter;2022/54, Report, 2022-12-19)
   Avløpsrensing er en helt nødvendig tjeneste og funksjon i dagens moderne samfunn. Daglige gjøremål som oppvask, dusjing, vask av klær eller å spyle ned etter oss på toalettet er alle aktiviteter som generer avløpsvann. ...
  • Kommunale avløp : Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2006, gebyrer 2007 

   Berge, Gisle; Undelstvedt, Jørn Kristian; Mellem, Kari Benterud (Rapporter;2007/50, Report, 2007-12-12)
   Denne rapporten sammenfatter de viktigste resultatene knyttet til rensing av avløpsvann fra kommunal sektor. Statistikkene viser nivået på ressursinnsatsen (2006) og de kommunale avløpsgebyrene (2007). I tillegg omtales ...
  • Kommunale avløp : Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2008, gebyrer 2009 

   Berge, Gisle; Mellem, Kari Benterud (Rapporter;2009/49, Report, 2009-12-17)
   Denne rapporten presenterer de viktigste fakta om norsk avløpssektor og rensing av avløpsvann. Statistikken omtaler bl.a. nivået på ressursinnsatsen, kommunale avløpsgebyr, utslipp av fosfor, nitrogen, organisk materiale, ...
  • Kommunale avløp : Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2009, gebyrer 2010 

   Berge, Gisle; Mellem, Kari Benterud (Rapporter;2010/54, Report, 2010-12-15)
   Denne rapporten presenterer status innen kommunal avløpssektor og rensing av avløpsvann fra den norske befolkning. Statistikken omtaler bl.a. nivået på ressursinnsatsen, kommunale avløpsgebyrer, utslipp av fosfor, nitrogen, ...
  • Kommunale avløp : Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2010, gebyrer 2011 

   Berge, Gisle; Mellem, Kari Benterud (Rapporter;2011/46, Report, 2011-12-15)
   Rapporten omhandler status og utvikling innenfor norsk avløpssektor på temaene: Ressursinnsats, kommunale avløpsgebyrer, utslipp av fosfor, nitrogen, organisk materiale, tungmetaller og utvalgte organiske miljøgifter, ...
  • Kommunale avløp : Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2011. Gebyrer 2012 

   Berge, Gisle; Mellem, Kari Benterud (Rapporter;2012/37, Report, 2012-11-01)
   Rapporten omhandler status og utvikling innenfor norsk avløpssektor på temaene: Ressursinnsats, kommunale avløpsgebyrer, utslipp av fosfor, nitrogen, organisk materiale, tungmetaller og utvalgte organiske miljøgifter, ...
  • Kommunale avløp : Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2014. Gebyrer 2015 

   Berge, Gisle; Chaudhary, Manju (Rapporter;2015/53, Report, 2015-12-16)
   Norske avløpsanlegg slapp ut rundt 1 440 tonn fosfor og 18 700 tonn nitrogen i 2014. Utslippene var lavest i Nordsjøen fra Svenskegrensa til Lindesnes på grunn av strengere rensekrav i området. Fosforutslippene per ...