• Arbeidstilbud blant innvandrere. Effektivitets- og fordelingsvirkninger av skattereformer 

   Bhuller, Manudeep; Aaberge, Rolf (Rapporter;2012/30, Report, 2012-11-07)
   I løpet av perioden 1979–2006 har effekten av en lønnsøkning på arbeidstilbudet definert ved antall arbeidstimer endret seg fra å være positiv til å bli negativ; dvs. at mens en lønnsøkning tidligere ga et øket samlet ...
  • The Distributional impact of public services when needs differ 

   Aaberge, Rolf; Bhuller, Manudeep; Langørgen, Audun; Mogstad, Magne (Discussion Papers;No. 621, Working paper, 2010)
   Abstract: Despite a broad consensus on the need to take into account the value of public services in distributional analysis, there is little reliable evidence on how the inclusion of such non-cash income actually affects ...
  • The Distributional impact of public services when needs differ 

   Aaberge, Rolf; Bhuller, Manudeep; Langørgen, Audun; Mogstad, Magne (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Despite a broad consensus on the need to take into account the value of public services in distributional analysis, there is little reliable evidence on how the inclusion of such non-cash income actually affects poverty ...
  • Fattigdomsdynamikk blant innvandrere. En empirisk analyse for perioden 1993-2011 

   Bhuller, Manudeep; Brandsås, Eirik Eylands (Rapporter;2013/40, Report, 2013-09)
    Det har vært store endringer i den demografiske sammensetningen av innvandrere over perioden 1993-2011. Likevel finner vi at andelen fattige i innvandrerbefolkningen har holdt seg nokså stabil i årene 1993-2011. Det ...
  • Incarceration, Recidivism and Employment 

   Løken, Katrine Vellesen; Dahl, Gordon B.; Mogstad, Magne; Bhuller, Manudeep (Peer reviewed; Journal article, 2020-02-10)
   Using a random judge design and panel data from Norway, we estimate that imprisonment discourages further criminal behavior, with reoffense probabilities falling by 29 percentage points and criminal charges dropping by 11 ...
  • Innvandrere blir værende i fattigdom : økonomisk fattigdom blant innvandrere 

   Bhuller, Manudeep; Aaberge, Rolf (Journal article, 2011)
   Andelen fattige innvandrere gikk ned fra 19 til 12 prosent mellom 1993 og 2007, mens andelen fattige i befolkning for øvrig gikk ned fra 3 til 2 prosent. Nedgangen i antall fattige henger sammen med gunstige arbeidsmarkedsforhold ...
  • Life-cycle bias and the returns to schooling in current and lifetime earnings 

   Bhuller, Manudeep; Mogstad, Magne; Salvanes, Kjell G. (Discussion Papers;no. 666, Working paper, 2011)
   Abstract: This paper uses a unique data set with nearly career-long earnings histories to provide evidence on the returns to schooling in current and lifetime earnings. We use these results to assess the importance of ...
  • Sysselsetting i Norge fra 2000 til 2017. Kan endringer i befolkningssammensetning forklare alt? 

   Bhuller, Manudeep; Eika, Lasse (Rapporter;2019/06, Research report, 2019-03-29)
   Sysselsetting i Norge har falt fra 70,7 prosent i 2000 til 67,7 prosent i 2017. I denne analysen foretar vi en dekomponeringsanalyse av sysselsettingsutviklingen – og finner at endringer i befolkningssammensetning samlet ...
  • Time aggregation and state dependence in welfare receipt 

   Bhuller, Manudeep; Brinch, Christian N.; Königs, Sebastian (Discussion papers;771, Working paper, 2014-03)
   Dynamic discrete-choice models have been an important tool in studies of state dependence in benefit receipt. An assumption of such models is that benefit receipt sequences follow a conditional Markov process. This property ...
  • Vedvarende økonomisk fattigdom blant innvandrere : en empirisk analyse for perioden 1993-2007 

   Bhuller, Manudeep; Aaberge, Rolf (Rapporter;2010/32, Research report, 2010)
   Hovedformålet med denne studien er å kartlegge omfanget av vedvarende fattigdom blant ulike grupper av innvandrere, definert etter kjennetegn som landbakgrunn, innvandringsgrunn og botid, for perioden 1993 - 2007. Tidligere ...
  • Virkninger av jobbskattefradrag på innvandreres arbeidstilbud 

   Bhuller, Manudeep; Vestad, Ola Lotherington; Aaberge, Rolf (Rapporter;2016/38, Research report, 2016-12-12)
   Jobbskattefradrag fører til at innvandreres deltakelse i arbeidsmarkedet øker, mens skatteinngangen til det offentlige reduseres, viser denne rapporten som analyserer virkningene av å innføre skattelettelser for arbeidsinntekt ...
  • Økonomisk fattigdom blant innvandrere 

   Bhuller, Manudeep; Aaberge, Rolf (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Hovedformålet med denne studien er å kartlegge omfanget av økonomisk fattigdom blant ulike grupper av innvandrere. Tidligere studier viser at fattigdom definert ved lav årsinntekt er mer utbredt blant innvandrere enn i ...