• Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2005 

   Bjørlo, Berit (Rapporter;2006/42, Report, 2006-12-19)
   Målsetninger om redusert helse- og miljørisiko ved bruk av plantevernmidler er nedfelt i Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler 1998-2002, og videreført i den nye handlingsplanen for perioden 2004-2008 ...
  • Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2008 

   Aarstad, Per Amund; Bjørlo, Berit; Gundersen, Geir Inge (Rapporter;2009/52, Report, 2009-12-20)
   Målsetninger om redusert helse- og miljørisiko ved bruk av plantevernmidler er nedfelt i Landbruks- og matdepartementets handlingsplaner for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler 1998-2002, 2004-2008, samt i ny ...
  • Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2011 

   Aarstad, Per Amund; Bjørlo, Berit (Rapporter;2012/42, Report, 2012-11-20)
   Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2011 en postal utvalgsundersøkelse for å kartlegge bruken av plantevernmidler i jordbruket, en oppfølgning av tilsvarende undersøkelser som ble gjennomført i 2001, 2003, 2005 og 2008. ...
  • Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2014 

   Aarstad, Per Amund; Bjørlo, Berit (Rapporter;2016/02, Report, 2016-01-19)
   Det ble brukt plantevernmidler på 34 prosent av arealene som var med i undersøkelsen – en andel som var relativt lik den i 2011. Ser man bort fra eng og beiteareal, ble 94 prosent av jordbruksarealet behandlet. Statistisk ...
  • Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2017 

   Aarstad, Per Amund; Bjørlo, Berit (Rapporter;2019/23, Report, 2019-08-13)
   Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2018 en utvalgsundersøkelse for å kartlegge bruken av plantevernmidler på friland i jordbruket i 2017. Dette var en oppfølgning av tilsvarende undersøkelser som ble gjennomført i 2001, ...
  • Bruk av plantevernmidler i veksthus i 2008 

   Aarstad, Per Amund; Bjørlo, Berit; Gundersen, Geir Inge (Rapporter;2010/24, Report, 2010-05-07)
   Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2009 en postal utvalgsundersøkelse for å kartlegge bruken av plantevernmidler i veksthus i 2008. Dette var en utvidelse av undersøkelsen for frilandsvekster som ble gjennomført samme ...
  • Bruk av plantevernmidler i veksthus i 2012 

   Aarstad, Per Amund; Bjørlo, Berit (Rapporter;2013/61, Report, 2013-12)
   Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2013 en postal utvalgsundersøkelse for å kartlegge bruken av biologiske og kjemiske plantevernmidler i veksthus i 2012. Undersøkelsen gjaldt produksjonene snittblomster, andre ...
  • Bruk av plantevernmidler i veksthus i 2015 

   Aarstad, Per Amund (Rapporter;2016/45, Report, 2016-12-29)
   En tredel av arealet med spiselige vekster ble behandlet med kjemiske plantevernmidler minst én gang i løpet av fjoråret. Andelen for arealer med prydplanter var 83 prosent. Statistisk sentralbyrå kartla i 2016 bruken ...
  • Drifts- og yrkesstrukturen i jordbruket i 1985/86 

   Bjørlo, Berit; Loen, Audun; Ouren, Elin (Rapporter;1988/14, Report, 1988-06-01)
  • Planteverntiltak i jordbruket i 2022 

   Aarstad, Per Amund; Bjørlo, Berit (Rapporter;2024/4, Report, 2024-02)
   Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2023 en utvalgsundersøkelse for å kartlegge bruken av ulike planteverntiltak på friland i jordbruket i 2022. Dette var en oppfølgning av tilsvarende undersøkelser som ble gjennomført ...
  • Planteverntiltak i veksthus i 2020 

   Aarstad, Per Amund; Bjørlo, Berit (Rapporter;2022/8, Research report, 2022-02-16)
   Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2021 en undersøkelse om bruken av planteverntiltak i veksthus i 2020. Undersøkelsen gjaldt produksjonene blomstrende potteplanter, snittblomster, utplantingsplanter og sommerblomster, ...
  • Resultatkontroll jordbruk 1997: Gjennomføring av tiltak mot forurensninger 

   Bjørlo, Berit; Schøning, Per (Rapporter;1997/5, Research report, 1997)