• Corporate taxes, investment and the self-financing rate: The effect of location decisions and exports 

   Brasch, Thomas von; Frankovic, Ivan; Tölö, Eero (Discussion Paper;No. 955, Working paper, 2021-05)
   In this paper, we study how lower corporate tax rates impact investment by including two novel channels into a DSGE model used for fiscal policy analysis in Norway. We capture both how foreign firms relocate and invest in ...
  • COVID-19, tapt verdiskaping og finanspolitikkens rolle. Utredning for Koronakommisjonen 

   Bjertnæs, Geir Haakon; Brasch, Thomas von; Cappelen, Ådne; Holden, Steinar; Holmøy, Erling; Slettebø, Olav; Sletten, Pål; Zhulanova, Julia (Rapporter;2021/13, Report, 2021-04-14)
   Ifølge våre beregninger førte pandemien til at BNP for Fastlands-Norge i 2020 falt med 145 milliarder kroner, eller 4,7 prosent, sammenlignet med en bane uten korona. Samlet for perioden 2020–2023 anslås det neddiskonterte ...
  • Decomposition of growth in real disposable income 

   Barth, Nini; Brasch, Thomas von (Notater / Documents;2016/26, Working paper, 2016-10-03)
   In the course of the past 45 years, Norway has gone from being a moderately prosperous country to one of the wealthiest countries in the world at the end of the first decade of this century. This document refers to two ...
  • Dekomponering av veksten i disponibel realinntekt 

   Barth, Nini; Brasch, Thomas von (Notater / Documents;2016/15, Working paper, 2016-07-06)
   Norge har de siste 45 årene gått fra å være et middels rikt land til å bli et av verdens rikeste land på slutten av 2000-tallet. Dette notatet viser to ulike dekomponeringer som kan bidra til å forstå inntektsutviklingen. ...
  • Deunionization and job polarization – a macroeconomic model analysis for a small open economy 

   Brasch, Thomas von; Gjelsvik, Marit Linnea; Sparrman, Victoria (Journal article; Peer reviewed, 2018-05-07)
   Declining unionization rates and job polarization are two important labor market developments of recent decades. A large body of literature has analyzed these phenomena separately, but little has been done to see whether ...
  • Drivkrefter bak svak etterspørsel i økonomien. Utredning for Sysselsettingsutvalget 

   Berg, Oddmund; Brasch, Thomas von; Cappelen, Ådne; Holm, Martin B.; Raknerud, Arvid; Tretvoll, Håkon; Vigtel, Trond Christian (Rapporter;2020/32, Report, 2020-09-14)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Sysselsettingsutvalget. Sysselsettingsutvalget skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge og foreslå tiltak for å øke sysselsettingen. Arbeidet er delt opp i to faser. ...
  • Etterspørselsnedgang og ringvirkninger av disse som følge av Covid-19 og tiltak for å redusere smittespredningen 

   Brasch, Thomas von; Cappelen, Ådne; Hungnes, Håvard; Ouren, Jørgen (Rapporter;2020/14, Report, 2020-04-07)
   Redusert etterspørsel av sluttleveringer (konsum, investeringer og eksport) som følge av tiltak for å redusere smittespredningen av koronaviruset rammer ikke bare de virksomhetene som denne etterspørselen retter seg mot. ...
  • An exact additive decomposition of the weighted arithmetic mean* 

   Brasch, Thomas von; Grini, Knut Håkon; Johnsen, Magnus Berglund; Vigtel, Trond Christian (Discussion Paper;No. 944, Working paper, 2021-09)
   The weighted arithmetic mean is used in a wide variety of applications. An infinite number of possible decompositions of the weighted mean are available, and it is therefore an open question which of the possible decompositions ...
  • Fibonaccirekken i økonomifaget 

   Brasch, Thomas von; Byström, Johan; Lystad, Lars Petter (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Fibonaccirekken er en myteomspunnet tallrekke. Fasinasjonen for denne rekken skyldes blant annet at den nesten har en «universell» anvendelse og blir koblet til arkitektur, kunst, musikk samt en rekke fenomener i naturen. ...
  • Identifying the elasticity of substitution between capital and labour: a pooled GMM panel estimator 

   Brasch, Thomas von; Raknerud, Arvid; Vigtel, Trond Christian (Discussion Paper;No. 976, Working paper, 2022-03)
   Simultaneity represents a fundamental problem when estimating the elasticity of substitution between capital and labour. To overcome this problem, a wide variety of external instruments has been applied in the literature. ...
  • Identifying the sector bias of technical change 

   Brasch, Thomas von (Journal article; Peer reviewed, 2015-02-19)
   The empirical literature studying the sector bias of technical change has only focused on skill-biased technical change. In this paper, I analyse the sector bias of both factor-neutral and factor-biased technical change. ...
  • Measuring labour services: Quality‐Adjusting the entry and exit of workers 

   Brasch, Thomas von; Cappelen, Ådne; Iancu, Diana-Cristina (Journal article; Peer reviewed, 2018-04-28)
   Many statistical agencies use the sum of hours worked when measuring labour services. This implies that all workers provide work of equal quality. Various indices for adjusting for labour quality have been employed in a ...
  • Modeling R&D spillovers to productivity: The effects of tax policy 

   Brasch, Thomas von; Cappelen, Ådne; Hungnes, Håvard; Skjerpen, Terje (Discussion Paper;No. 927, Working paper, 2020-04)
   We study the role of R&D spillovers when modelling total factor productivity (TFP) by industry. Using Norwegian industry level data, we find that for many industries there are significant spillovers from both domestic ...
  • On measuring the contribution from fi rm turnover to aggregate productivity growth: Selection on profitability and not productivity 

   Brasch, Thomas von (Discussion papers;819, Working paper, 2015-10)
   Foster et al. (2001) outline a framework that is commonly used to identify the contribution from firm turnover to aggregate productivity growth. The framework is not derived from economic theory and it implies that ...
  • Optimal control and the Fibonacci sequence 

   Brasch, Thomas von; Byström, Johan; Lystad, Lars Petter (Journal article; Peer reviewed, 2012-04-26)
   We bridge mathematical number theory with optimal control and show that a generalised Fibonacci sequence enters the control function of finite-horizon dynamic optimisation problems with one state and one control variable. ...
  • Optimal control and the Fibonacci sequence 

   Brasch, Thomas von; Byström, Johan; Lystad, Lars Petter (Discussion Papers;674, Working paper, 2012)
   We bridge mathematical number theory with that of optimal control and show that a generalised Fibonacci sequence enters the control function of finite horizon dynamic optimisation problems with one state and one control ...
  • Productivity dispersion and measurement errors 

   Brasch, Thomas von; Iancu, Diana-Cristina; Skjerpen, Terje (Discussion Papers;No. 869, Working paper, 2017-11-24)
   We outline a novel procedure to identify the role of measurement errors in explaining the empirical dispersion in productivity across establishments. The starting point of our framework is the typical errors-in-variable ...
  • Productivity growth, firm turnover and new varieties 

   Brasch, Thomas von; Iancu, Diana-Cristina; Raknerud, Arvid (Discussion Papers;No. 872, Working paper, 2018-03-08)
   We reconcile two different strands of the literature: the literature on how new goods impact prices and the literature on productivity growth and firm turnover. To our knowledge, this is the first paper to provide a ...
  • Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi. Basert på endelige nasjonalregnskapstall for 2015 

   Brasch, Thomas von; Hungnes, Håvard; Strøm, Birger (Rapporter;2018/18, Report, 2018-07-07)
   I denne rapporten har vi beregnet hva petroleumsnæringens kjøp av varer og tjenester leder til av direkte leveranser fra ulike næringer i norsk økonomi, samt indirekte leveranser fra innenlandske underleverandører. Vi ...
  • Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi. Basert på endelige nasjonalregnskapstall for 2016 og 2017 

   Brasch, Thomas von; Hungnes, Håvard; Strøm, Birger (Rapporter;2019/37, Report, 2019-12-05)
   Petroleumsnæringens etterspørsel er svært viktig for produksjonen i Norge. Denne rapporten analyserer og tallfester leveransene fra øvrige norske næringer til petroleumsnæringen, i tillegg til importen knyttet til aktiviteten ...