• Corporate taxes, investment and the self-financing rate: The effect of location decisions and exports 

   Brasch, Thomas von; Frankovic, Ivan; Tölö, Eero (Discussion Paper;No. 955, Working paper, 2021-05)
   In this paper, we study how lower corporate tax rates impact investment by including two novel channels into a DSGE model used for fiscal policy analysis in Norway. We capture both how foreign firms relocate and invest in ...
  • Deunionization and job polarization – a macroeconomic model analysis for a small open economy 

   Brasch, Thomas von; Gjelsvik, Marit Linnea; Sparrman, Victoria (Journal article; Peer reviewed, 2018-05-07)
   Declining unionization rates and job polarization are two important labor market developments of recent decades. A large body of literature has analyzed these phenomena separately, but little has been done to see whether ...
  • Drivkrefter bak svak etterspørsel i økonomien. Utredning for Sysselsettingsutvalget 

   Berg, Oddmund; Brasch, Thomas von; Cappelen, Ådne; Holm, Martin B.; Raknerud, Arvid; Tretvoll, Håkon; Vigtel, Trond C. (Rapporter;2020/32, Research report, 2020-09-14)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Sysselsettingsutvalget. Sysselsettingsutvalget skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge og foreslå tiltak for å øke sysselsettingen. Arbeidet er delt opp i to faser. ...
  • Etterspørselsnedgang og ringvirkninger av disse som følge av Covid-19 og tiltak for å redusere smittespredningen 

   Brasch, Thomas von; Cappelen, Ådne; Hungnes, Håvard; Ouren, Jørgen (Rapporter;2020/14, Research report, 2020-04-07)
   Redusert etterspørsel av sluttleveringer (konsum, investeringer og eksport) som følge av tiltak for å redusere smittespredningen av koronaviruset rammer ikke bare de virksomhetene som denne etterspørselen retter seg mot. ...
  • An exact additive decomposition of the weighted arithmetic mean* 

   Brasch, Thomas von; Grini, Håkon; Johnsen, Magnus Berglund; Vigtel, Trond Christian (Discussion Paper;No. 944, Working paper, 2021-09)
   The weighted arithmetic mean is used in a wide variety of applications. An infinite number of possible decompositions of the weighted mean are available, and it is therefore an open question which of the possible decompositions ...
  • Fibonaccirekken i økonomifaget 

   Brasch, Thomas von; Byström, Johan; Lystad, Lars Petter (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Fibonaccirekken er en myteomspunnet tallrekke. Fasinasjonen for denne rekken skyldes blant annet at den nesten har en «universell» anvendelse og blir koblet til arkitektur, kunst, musikk samt en rekke fenomener i naturen. ...
  • Identifying the sector bias of technical change 

   Brasch, Thomas von (Journal article; Peer reviewed, 2015-02-19)
   The empirical literature studying the sector bias of technical change has only focused on skill-biased technical change. In this paper, I analyse the sector bias of both factor-neutral and factor-biased technical change. ...
  • Measuring labour services: Quality‐Adjusting the entry and exit of workers 

   Brasch, Thomas von; Cappelen, Ådne; Iancu, Diana‐Cristina (Journal article; Peer reviewed, 2018-04-28)
   Many statistical agencies use the sum of hours worked when measuring labour services. This implies that all workers provide work of equal quality. Various indices for adjusting for labour quality have been employed in a ...
  • Modeling R&D spillovers to productivity: The effects of tax policy 

   Brasch, Thomas von; Cappelen, Ådne; Hungnes, Håvard; Skjerpen, Terje (Discussion Paper;No. 927, Working paper, 2020-04)
   We study the role of R&D spillovers when modelling total factor productivity (TFP) by industry. Using Norwegian industry level data, we find that for many industries there are significant spillovers from both domestic ...
  • On measuring the contribution from fi rm turnover to aggregate productivity growth: Selection on profitability and not productivity 

   Brasch, Thomas von (Discussion papers;819, Working paper, 2015-10)
   Foster et al. (2001) outline a framework that is commonly used to identify the contribution from firm turnover to aggregate productivity growth. The framework is not derived from economic theory and it implies that ...
  • Optimal control and the Fibonacci sequence 

   Brasch, Thomas von; Byström, Johan; Lystad, Lars Petter (Journal article; Peer reviewed, 2012-04-26)
   We bridge mathematical number theory with optimal control and show that a generalised Fibonacci sequence enters the control function of finite-horizon dynamic optimisation problems with one state and one control variable. ...
  • Optimal control and the Fibonacci sequence 

   Brasch, Thomas von; Byström, Johan; Lystad, Lars Petter (Discussion Papers;674, Working paper, 2012)
   We bridge mathematical number theory with that of optimal control and show that a generalised Fibonacci sequence enters the control function of finite horizon dynamic optimisation problems with one state and one control ...
  • Productivity dispersion and measurement errors 

   Brasch, Thomas von; Iancu, Diana-Cristina; Skjerpen, Terje (Discussion Papers;No. 869, Working paper, 2017-11-24)
   We outline a novel procedure to identify the role of measurement errors in explaining the empirical dispersion in productivity across establishments. The starting point of our framework is the typical errors-in-variable ...
  • Productivity growth, firm turnover and new varieties 

   Brasch, Thomas von; Iancu, Diana-Cristina; Raknerud, Arvid (Discussion Papers;No. 872, Working paper, 2018-03-08)
   We reconcile two different strands of the literature: the literature on how new goods impact prices and the literature on productivity growth and firm turnover. To our knowledge, this is the first paper to provide a ...
  • Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi. Basert på endelige nasjonalregnskapstall for 2015 

   Brasch, Thomas von; Hungnes, Håvard; Strøm, Birger (Rapporter;2018/18, Research report, 2018-07-07)
   I denne rapporten har vi beregnet hva petroleumsnæringens kjøp av varer og tjenester leder til av direkte leveranser fra ulike næringer i norsk økonomi, samt indirekte leveranser fra innenlandske underleverandører. Vi ...
  • Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi. Basert på endelige nasjonalregnskapstall for 2016 og 2017 

   Brasch, Thomas von; Hungnes, Håvard; Strøm, Birger (Rapporter;2019/37, Research report, 2019-12-05)
   Petroleumsnæringens etterspørsel er svært viktig for produksjonen i Norge. Denne rapporten analyserer og tallfester leveransene fra øvrige norske næringer til petroleumsnæringen, i tillegg til importen knyttet til aktiviteten ...
  • Sammensetningseffekter mellom næringer og veksten i gjennomsnittlig årslønn Teknisk dokumentasjon 

   Brasch, Thomas von; Dapi, Bjorn; Sparrman, Victoria (Notater / Documents;2017/45, Working paper, 2017-12-20)
   Sammensetningseffekter mellom næringer trakk ned veksten i gjennomsnittlig årslønn med 0,3 prosentpoeng i 2016. Dette notatet utleder det analytiske rammeverket for å dekomponere lønnsveksten i lønns- og sammensetningsef ...
  • The import price index with trade barriers: theory and evidence 

   Brasch, Thomas von (Journal article; Peer reviewed, 2016-05-05)
   The standard economic import price index hinges on an assumption of free trade. Applying the index to situations with barriers to trade yields biased results compared to a true import price index. To circumvent this problem, ...
  • A two-stage pooled panel data estimator of demand elasticities 

   Brasch, Thomas von; Raknerud, Arvid (Discussion Paper;No. 951, Working paper, 2021-04)
   In a seminal paper, Feenstra (1994) developed an instrumental variable estimator which is becoming increasingly popular for estimating demand elasticities. Soderbery (2015) extended this estimator and created a routine ...
  • Understanding the productivity slowdown The importance of entry and exit of workers 

   Brasch, Thomas von; Cappelen, Ådne; Iancu, Diana-Cristina (Discussion papers;818, Working paper, 2015-09)
   Many OECD countries have experienced a slowdown in measured labour productivity from 2005 and onwards. Norway is no exception in this respect. Most countries use a simple aggregate of hours worked when measuring labour ...