• Barnetilsynsundersøkelsen 2016. Dokumentasjonsrapport 

   Bye, Lise Snellingen (Notater / Documents;2017/19, Working paper, 2017-05-05)
   Statistisk sentralbyrå (SSB) har i 2016 gjennomført barnetilsynsundersøkelsen for femte gang. Undersøkelsen er finansiert av Kunnskapsdepartementet. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge bruk av tilsynsordninger ...
  • Eurostudent VII. Documentation report 

   Bye, Lise Snellingen; Lundgaard, Lisa Birgitta (Notater / Documents;2019/36, Working paper, 2019-10-17)
   The Eurostudent survey is conducted every three years. The survey is part of the European Eurostudent survey that is being conducted in about 30 European countries. The aim is to obtain knowledge on students’ living ...
  • Holdning til bistand 2017 

   Lagerstrøm, Bengt Oscar; Bye, Lise Snellingen (Rapporter;2018/06, Report, 2018-02-07)
   I denne rapporten legger Statistisk sentralbyrå frem hovedresultatene fra en landsdekkende undersøkelse om folks holdning til norsk utviklingshjelp.
  • Leiemarkedsundersøkelsen 2019. Dokumentasjonsnotat 

   Bye, Lise Snellingen (Notater;2019/44, Working paper, 2019-12-18)
   Statistisk sentralbyrå gjennomfører hvert år Leiemarkedsundersøkelsen for å kunne utarbeide statistikk over leiepriser for ulike typer boliger i ulike deler av landet. Undersøkelsen heter Bolig og boforhold (BOB) når ...
  • Leiemarkedsundersøkelsen 2022. Dokumentasjonsnotat 

   Bye, Lise Snellingen (Notater;2023/19, Working paper, 2023-05)
   Statistisk sentralbyrå gjennomfører hvert år Leiemarkedsundersøkelsen for å kunne utarbeide statistikk over leiepriser for ulike typer boliger i ulike deler av landet. Undersøkelsen heter Bolig og boforhold (BOB) når ...
  • Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2016 : Dokumentasjon 

   Revold, Mathias Killengreen; Bye, Lise Snellingen (Notater / Documents;2017/30, Working paper, 2017)
   Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 har det blitt gjennomført undersøkelser årlig. Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø har blitt gjennomført 6 ganger tidligere, i 1996, ...
  • Medie- og kulturbruksundersøkelsen 2016. Dokumentasjonsrapport 

   Bye, Lise Snellingen (Notater / Documents;2017/21, Working paper, 2017-05-23)
   SSB har siden 1967 gjennomført utvalgsundersøkelser om bruk av massemedier. Fra og med 1991 har SSB hvert år gjennomført kvartalsvise undersøkelser om mediebruk. Hvert fjerde år er undersøkelsen utvidet til også å omfatte ...
  • Stortingsvalgundersøkelsen 2017. Dokumentasjonsnotat 

   Falnes-Dalheim, Elisabeth; Bye, Lise Snellingen (Notater / Documents;2019/29, Working paper, 2019-08-12)
   Stortingsvalgundersøkelsen ble gjennomført høsten 2017. Formålet med undersøkelsen var å beskrive valgdeltagelse, politisk orientering samt holdninger til politiske spørsmål blant befolkningen. Stortingsvalgundersøkelsen ...
  • Stortingsvalgundersøkelsen 2021. Dokumentasjonsnotat 

   Bye, Lise Snellingen (Notater;2023/16, Working paper, 2023-03)
   Stortingsvalgundersøkelsen ble gjennomført høsten 2021. Formålet med undersøkelsen var å kunne beskrive valgdeltagelse, politisk orientering samt holdninger til politiske spørsmål blant befolkningen. Stortingsvalgundersøkelsen ...
  • Velgerundersøkelsen 2017. Dokumentasjonsrapport 

   Falnes-Dalheim, Elisabeth; Bye, Lise Snellingen (Notater / Documents;2018/27, Working paper, 2018-06-21)
   Velgerundersøkelsen blant personer med innvandringsbakgrunn 2017 ble gjennomført høsten 2017. Formålet med undersøkelsen var å beskrive innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre sin deltakelse ved valg. Undersøkelsen ...
  • Velgerundersøkelsen blant personer med innvandringsbakgrunn 2021. Dokumentasjonsnotat 

   Bye, Lise Snellingen (Notater;2023/20, Working paper, 2023-05)
   Velgerundersøkelsen ble gjennomført høsten 2021. Formålet med undersøkelsen var å kunne beskrive valgdeltagelse, politisk orientering samt holdninger til politiske spørsmål blant personer med innvandringsbakgrunn. ...
  • Velgerundersøkelsen tverrsnitt 2021. Dokumentasjonsnotat 

   Bye, Lise Snellingen (Notater;2023/21, Working paper, 2023-05)
   Velgerundersøkelsen ble gjennomført høsten 2021. Formålet med undersøkelsen var å kunne beskrive valgdeltagelse, politisk orientering samt holdninger til politiske spørsmål blant befolkningen. Undersøkelsen gir kunnskap ...