• Beyond the Economic Gaze. Childbearing during and after recessions in the Nordic countries 

   Comolli, Chiara Ludovica; Neyer, Gerda; Andersson, Gunnar; Dommermuth, Lars; Fallesen, Peter; Jalovaara, Marika; Jónsson, Ari; Kolk, Martin; Lappegård, Trude (;Nr. 2019/16, Research report, 2019)
   Abstract: This study investigates fertility responses to the business cycle in the Nordic countries by comparing period variation in women’s childbearing propensity. We harmonize register data from Denmark, Finland, Iceland, ...
  • Children as family commuters. The geographical distance between nonresident parents and children in Norway 

   Dommermuth, Lars (Discussion Papers;No. 841, Working paper, 2016-06-07)
   As union dissolution rates increase in most modern societies, a growing number of children are living in post-separation families. The geographical distance between parental households shapes the possibilities for contact ...
  • Differences in childbearing by time frame of fertility intention. A study using survey and register data from Norway 

   Dommermuth, Lars; Klobas, Jane; Lappegård, Trude (Discussion papers;781, Working paper, 2014-06)
   This paper focuses on the realization of positive fertility intentions with different time frames. The analyses are based on a unique combination of survey data and information from Norwegian administrative registers on ...
  • Does health influence fertility? 

   Syse, Astri; Dommermuth, Lars; Hart, Rannveig K. (Discussion Paper;No. 921, Working paper, 2020-02)
   Poor health may constrain women’s capacity for active leisure, including family life and childrearing, for participation in the labor market and potentially affect preferences. Still, health remains remarkably understudied ...
  • Educational differences in cohort fertility across sub-national regions in Europe 

   Nisén, Jessica; Klüsener, Sebastian; Dahlberg, Johan; Dommermuth, Lars; Jasilioniene, Aiva; Kreyenfeld, Michaela; Lappegård, Trude; Peng, Li; Martikainen, Pekka; Neels, Karel; Riederer, Bernhard; Riele, Saskia te; Szabó, Laura; Trimarchi, Alessandra; Viciana, Francisco; Wilson, Ben; Myrskylä, Mikko (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Educational differences in female cohort fertility vary strongly across high-income countries and over time, but knowledge about how educational fertility differentials play out at the sub-national regional level is limited. ...
  • Formation and realisation of moving intentions across the adult life course 

   Dommermuth, Lars; Klüsener, Sebastian (Peer reviewed; Journal article, 2018-11-15)
   Residential and migratory moves are frequently regarded as instruments to attain other life goals. Thus, empirical studies increasingly link moves to other life course events. However, to fully understand moving decisions, ...
  • Færre med store barneflokker – Hvilken betydning har endringer i kvinners arbeidstid for nedgangen i fødselstallene? 

   Dommermuth, Lars; Kornstad, Tom; Lappegård, Trude (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Andelen kvinner med minst tre barn har gått ned de siste tiårene i Norge, også blant grupper som vanligvis har fått mange barn. Samtidig har kvinnene i økende grad gått over fra å arbeide deltid til heltid. Vi undersøker ...
  • Gender equality in the family and childbearing 

   Dommermuth, Lars; Hohmann-Marriott, Bryndl; Lappegård, Trude (Journal article; Peer reviewed, 2015-06-15)
   Gender equality and equity in the division of household labor may be associated with couples’ transitions to first, second, and third births. Our comprehensive analysis includes the division of housework and child care as ...
  • Gender equality in the family and childbearing 

   Dommermuth, Lars; Hohmann-Marriott, Bryndl; Lappegård, Trude (Discussion papers;759, Working paper, 2013-10)
   This study focuses on the possible effect of gender equality and equity in the family on the transition to first, second and third births. The analysis includes the division of housework and childcare as well as the ...
  • Gift, samboer eller "bare" kjæreste? : samlivsetablering - nye og vedvarende mønstre 

   Dommermuth, Lars; Noack, Turid; Wiik, Kenneth Aarskaug (Journal article, 2009)
   Stadig færre kjærestepar gifter seg direkte uten først å ha vært samboere. Og mange har erfaring fra flere samliv. Selv om nesten en tredel av alle enslige har en kjæreste, er det vanskelig å finne belegg for at flere yngre ...
  • Hver fjerde ønsker å bytte jobb : jobbtrivsel og mobilitet på arbeidsmarkedet 

   Kjeldstad, Randi; Dommermuth, Lars (Journal article, 2009-03)
   Drøyt en av fire sysselsatte har planer om å bytte jobb eller starte ny virksomhet i løpet av de nærmeste tre årene. Disse planene varierer med hvor godt den enkelte trives i nåværende jobb. Selvstendige næringsdrivende, ...
  • Hvor mange barnebarn og når? : besteforeldre og barnebarn 

   Noack, Turid; Dommermuth, Lars; Lyngstad, Jan (Journal article, 2011)
   76 prosent av mennene og 85 prosent av kvinnene født i årene 1940-1944 har så langt fått barnebarn. Halvparten av mennene var blitt besteforeldre da de rundet 60 år, og halvparten av kvinnene innen 57 års alder. 47 prosent ...
  • Intergenerational transmission of age at first birth in Norway 

   Riise, Birgitte Sande; Dommermuth, Lars; Lyngstad, Torkild Hovde (Journal article; Peer reviewed, 2016-02-10)
   Using data from administrative registers, we examine the intergenerational transmission of timing of first birth in Norway for all men and women born between 1954 and 1964. We assess the extent of any intergenerational ...
  • Internal Migration and the Role of Intergenerational Family Ties and Life Events 

   Thomas, Michael J.; Dommermuth, Lars (Peer reviewed; Journal article, 2020-03-14)
   Objective This article examines how the migration behavior of older parents and adult children might be influenced by the geographical configuration of nonresident family networks and the emergence of “linked” life events. ...
  • Når flytter de unge hjemmefra? : utflytting fra oppveksthjemmet 

   Dommermuth, Lars (Journal article, 2009-03)
   Å flytte hjemmefra er ofte det første steget i overgangen fra ungdom til voksenalder. Det er et skifte til et mer uavhengig liv, enten i et studentkollektiv, egen hybel eller samboerskap. Alderen for oppbruddet har endret ...
  • Nedgangen i fruktbarheten fra 2010. Betydningen av utdanning, økonomisk aktivitet og økonomiske ressurser for førstefødsler og tredjefødsler 

   Dommermuth, Lars; Lappegård, Trude (Rapporter;2017/12, Research report, 2017-05-22)
   Hvorfor får kvinner færre barn enn før? Denne rapporten tar utgangspunkt i nedgangen i førstefødsler og tredjefødsler, og analyserer hvilke faktorer som har bidratt til denne utviklingen. Etter årtusenskiftet økte ...
  • Now or later? The Theory of Planned Behavior and timing of fertility intentions 

   Dommermuth, Lars; Klobas, Jane; Lappegård, Trude (Peer reviewed; Journal article, 2011-01-20)
   This article focuses on the time frame of intentions to have a child. For both parents and childless people we compare those who want a child now with those who intend to have a child within the next three years. Based on ...
  • The geographical distance between nonresident parents and children in Norway 

   Dommermuth, Lars (Journal article; Peer reviewed, 2017-08-25)
   As union dissolution rates increase in most modern societies, a growing number of children are living in post‐separation families. The geographical distance between parental households shapes the possibilities for contact ...
  • Transitions from fi rst unions among immigrants and their descendants. The role of partner choice 

   Wiik, Kenneth Aarskaug; Dommermuth, Lars; Holland, Jennifer A. (Discussion papers;887, Working paper, 2018-11)
   The family life courses of immigrants and their descendants, particularly intermarriage and the timing of marriage and childbearing, have been widely studied as indicators of societal integration. But largely absent are ...
  • Type, number, and incidence : recent patterns and differentials in relationship careers in Norway 

   Wiik, Kenneth Aarskaug; Dommermuth, Lars (Discussion Papers;no. 650, Working paper, 2011)
   Abstract: Using data on individuals born 1946 to 1972 from the Norwegian Generations and Gender Survey (N = 7,587) we examine differentials in the number and incidence of co-residential relationships by gender and ...