• Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper 

   Eika, Lasse; Kirkebøen, Lars J. (Rapporter;2023/16, Report, 2023-08)
   Denne rapporten beregner personers samlede inntekt over (store deler av) livsløpet – livsløpsinntekten – for ulike utdanningsgrupper. Livsløpsinntekten er beregnet med inntektsdata for 2010- 2019, for personer som er ...
  • Local governments, in-kind transfers, and economic inequality 

   Aaberge, Rolf; Eika, Lasse; Langørgen, Audun; Mogstad, Magne (Discussion papers;888, Working paper, 2018-11)
   We examine how in-kind transfers provided by local governments affect economic inequality. The allocation of in-kind transfers to households and the adjustment for differences in needs are derived from a model of local ...
  • Måling av barnefattigdom. Utredning av supplerende fattigdomsmål 

   Langørgen, Audun; Barstad, Anders; Eika, Lasse; Wiik, Kenneth Aarskaug (Rapporter;2024/7, Report, 2024-02)
   Formålet med denne rapporten er å utrede, analysere og anbefale et sett av supplerende fattig domsmål som gir et mer helhetlig og dekkende bilde av situasjonen til barn i fattige familier. Vi har lagt vekt på at de ...
  • Sysselsetting i Norge fra 2000 til 2017. Kan endringer i befolkningssammensetning forklare alt? 

   Bhuller, Manudeep; Eika, Lasse (Rapporter;2019/06, Research report, 2019-03-29)
   Sysselsetting i Norge har falt fra 70,7 prosent i 2000 til 67,7 prosent i 2017. I denne analysen foretar vi en dekomponeringsanalyse av sysselsettingsutviklingen – og finner at endringer i befolkningssammensetning samlet ...
  • Utviklingen i bønders inntekter mellom 2004 og 2020 

   Eika, Lasse; Vestad, Ola L. (Rapporter;2022/39, Research report, 2022-10-03)
   Formålet med denne rapporten er å beskrive bøndenes inntektsdannelse og å dokumentere hvordan inntektene til bønder og jordbrukshusholdninger har utviklet seg sammenlignet med inntektsutviklingen for andre grupper. ...
  • What can we learn about household consumption expenditure from data on income and assets? 

   Eika, Lasse; Mogstad, Magne; Vestad, Ola Lotherington (Discussion Paper;No. 923, Working paper, 2020-03)
   A major difficulty faced by researchers who want to study the consumption and savings behavior of households is the lack of reliable panel data on household expenditures. One possibility is to use surveys that follow the ...