• Ny sjanse - varige resultater? En vurdering av integreringstiltaket "Ny sjanse" 

   Ekeland, Anders (Rapporter;2012/17, Report, 2012-08-09)
   Det er klare indikasjoner på at deltakelse på tiltaket "Ny sjanse" har en positiv effekt på innvandreres sysselsetting. Tallene kan tyde på at denne effekten er størst for de deltakere som avslutter tiltaket når konjunkturene ...
  • Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter 2016 

   Ekeland, Anders (Rapporter;2017/11, Report, 2017-05-05)
   I 2016 var det 20 910 sysselsatte i kraftsektoren som omfatter kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter. Dersom vi bare ser på kraftnæringen, var det 15 339 sysselsatte i 2016. Det innebærer en vekst på 9,3 prosent i ...
  • Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2012 

   Ekeland, Anders (Rapporter;2014/12, Report, 2014-03)
   Rapporten gir en beskrivelse av sysselsettingen i petroleumsnæringene og i næringer som produserer varer og tjenester som er spesielt rettet mot petroleumsnæringene. Vi omtaler denne siste gruppen som petroleumsrelaterte ...
  • Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2013 

   Ekeland, Anders (Rapporter;2015/5, Report, 2015-01)
   I denne rapporten gis en beskrivelse av sysselsettingen for petroleumsnæringene og de petroleumsrelaterte næringene i 2012, 2013 og hovedtrekk i utviklingen fra 2003. Det er en oppdatering av rapport 12/2014. Formålet ...
  • Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2014 

   Ekeland, Anders (Rapporter;2015/48, Report, 2015-10)
   Rapporten gir en beskrivelse av sysselsettingen i petroleumssektoren, dvs. næringene hvor virksomhetene er direkte involvert i utvinning av olje og gass og de næringer hvor alle virksomheter er indirekte involvert gjennom ...
  • Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2016 

   Ekeland, Anders (Rapporter;2017/27, Report, 2017-09-13)
   Rapporten gir en beskrivelse av sysselsettingen i petroleumssektoren, dvs. næringene hvor virksomhetene er direkte involvert i utvinning av olje og gass og de næringer hvor alle virksomheter er indirekte involvert gjennom ...