• Undersøkelse om frivillig innsats 2023. Dokumentasjonsnotat 

      Elgesem, Fridtjof (Notater;2024/15, Working paper, 2024-02)
      Dette notatet dokumenterer gjennomføringen av undersøkelsen om frivillig innsats 2023. Undersøkelsen er finansiert av Institutt for samfunnsforskning (ISF). Formålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens ...