• Forskning og regionalt næringsliv 

   Gundersen, Frants (Journal article, 2002-04)
   Ved å fordele statistikken over forskning og utvikling (FoU) i næringslivet etter regioner kan vi beskrive hvordan forskningen i næringslivet varierer geografisk på en måte som ikke er gjort tidligere. Vi finner at FoU ...
  • FoU og innovasjon i norske regioner 

   Gundersen, Frants (Rapporter;2002/26, Report, 2002-09-13)
   Denne rapporten oppsummerer prosjektet "FoU og regionalt næringsliv". Prosjektet har både tilrettelagt og kvalitetssikret Statistisk sentralbyrås statistikk over forsknings- og utviklingsvirksomhet (FoU) i næringslivet for ...
  • Innvandrere og nordmenn som offer og gjerningsmenn 

   Gundersen, Frants; Haslund, Ulla; Hustad, Arnt Even; Stene, Reid Jone (Rapporter;2000/18, Report, 2000-06-30)
   Ikke-vestlige innvandrere registreres oftere enn andre som voldsofre. Tidligere undersøkelser viser ikke samme entydige overrepresentasjon for denne gruppen. En del av, men på langt nær hele, overhyppigheten kan ...
  • Produksjon av svalbardstatistikk : Begrensninger og muligheter 

   Gundersen, Frants (Rapporter;1999/18, Research report, 1999-07)