• Avskrivninger på boliger. En analyse basert på salg av brukte boliger 

   Cappelen, Ådne; Haglund, Anders; Skjerpen, Terje; Todsen, Steinar (Rapporter;2017/20, Report, 2017-07-04)
   Hvilken innvirkning har boligens alder og andre kvalitative trekk på boligverdien? Ved å sammenlikne verdien av boliger som er like når det gjelder en rekke kjennetegn, viser SSBs medarbeidere hvor stor betydning alder har ...
  • Estimering av leieinntekter fra næringseiendom. Oppdatert med tall for 2013 

   Haglund, Anders (Notater / Documents;2015/6, Working paper, 2015-01)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge. Modellen bygger på innrapporterte leieinntekter fra næringseiendom ...
  • Estimering av leieinntekter fra næringseiendom. Oppdatert med tall for 2014 

   Haglund, Anders (Notater / Documents;2016/06, Working paper, 2016-02)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge. Modellen bygger på innrapporterte leieinntekter fra næringseiendom ...
  • Estimering av leieinntekter fra næringseiendom. Oppdatert med tall for 2015 

   Haglund, Anders (Notater / Documents;2017/8, Working paper, 2017-01-24)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge. Modellen bygger på innrapporterte leieinntekter fra næringseiendom ...
  • Estimering av leieinntekter fra næringseiendom. Oppdatert med tall for 2016 

   Haglund, Anders (Notater/Documents;2018/5, Working paper, 2018-02-01)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge. Modellen bygger på innrapporterte leieinntekter fra næringseiendom ...
  • House sales indicators. An overview of sources and possibilities 

   Haglund, Anders; Steinset, Trond Amund; Takle, Mona (Notater / Documents;2018/23, Working paper, 2018-05-23)
   The aim of this initiative was to set up procedures, data collection systems and technical solutions for establishing and developing complete quarterly house sales indicators. Review of existing statistics Our review ...
  • Modell for beregning av boligformue. Oppdatert med tall for 2013 

   Haglund, Anders (Notater / Documents;2014/40, Working paper, 2014-11)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen SSB har estimert til å beregne markedsverdier for boliger i Norge. Modellen bygger på boligomsetninger de siste ti årene og beregner gjennomsnittlige ...
  • Modell for beregning av boligformue. Oppdatert med tall for 2014 

   Haglund, Anders (Notater / Documents;2015/7, Working paper, 2015-01)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen SSB har estimert til å beregne markedsverdier for boliger i Norge. Modellen bygger på boligomsetninger de siste elleve årene og beregner ...
  • Modell for beregning av boligformue. Oppdatert med tall for 2015 

   Haglund, Anders (Notater / Documents;2016/07, Working paper, 2016-02)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen SSB har estimert til å beregne markedsverdier for boliger i Norge. Modellen bygger på boligomsetninger de siste ti årene og beregner gjennomsnittlige ...
  • Modell for beregning av boligformue. Oppdatert med tall for 2016 

   Haglund, Anders (Notater / Documents;2017/7, Working paper, 2017-01-24)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av modellen SSB har laget for å beregne markedsverdier for boliger i Norge. Modellen bygger på boligomsetninger de siste ti årene og beregner gjennomsnittlige ...
  • Modell for beregning av boligformue. Oppdatert med tall for 2017 

   Haglund, Anders (Notater / Documents;2018/03, Working paper, 2018-02-01)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av modellen SSB har laget for å beregne markedsverdier for boliger i Norge. Modellen bygger på boligomsetninger de siste ti årene og beregner gjennomsnittlige ...
  • Prisindeks for nye eneboliger. Dokumentasjon av datagrunnlag og beregningsmetode 

   Haglund, Anders (Notater / Documents;2018/4, Working paper, 2018-04-01)
   Prisindeks for nye eneboliger måler kvartalsvis prisutvikling på å sette opp en ny enebolig eksklusive tomt og honorarer. Sammen med prisindeks for nye flerboliger (småhus og blokkleiligheter) inngår den i publiseringen ...
  • Prisindeks for utleie av næringseiendom. Dokumentasjon av metode 

   Haglund, Anders (Notater / Documents;2017/01, Working paper, 2017-01-16)
   Eiendomsbransjen utgjør en stadig større andel av den totale økonomien. I arbeidet med analyse av finansiell stabilitet og generell makroøkonomisk analyse er det viktig å ha god statistikk som beskriver prisutviklingen på ...